Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM Turnov

14. 9. 2010

VOLEBNÍ PROGRAM
neboli DESATERO  KSČM  TURNOV
do komunálních voleb v Turnově 2010


1. ANO rozvoji výroby v průmyslových zónách
 NE nezaměstnanosti
 ANO podpoře živnostníků
 NE živelné výstavbě supermarketů tam, kde již existuje postačující síť prodejen
2. ANO sociální bytové politice, ANO výstavbě sociálních bytů
 NE výprodeji městských bytů a městských nemovitostí bez ohledu na nemajetné vrstvy občanů, NE dražbám městských objektů, v nichž sídlí prodejny spjaté s tradicí města
3. ANO řešení nedobré dopravní situace, ANO přeložce silnice II/283 od Kyselovska na Semily a Lomnici n.P., jež by výrazně odlehčila dopravě v centru  města
 NE necitlivému dopravnímu řešení, které by znamenalo nevratné poškození životního prostředí ve školských a sportovních areálech i v  klidových obytných čtvrtích, NE  tranzitní kamionové dopravě územím města a Českým  rájem
4. ANO regeneraci sídlišť a vytváření lepších podmínek pro život občanů
5. ANO zachování turnovského středního školství včetně školství učňovského, ANO  podpoře předškolních zařízení a základního školství
 NE likvidaci a omezování středního školství, NE dalšímu slučování středních škol
6. ANO vytváření podmínek pro důstojný život starších občanů se zdravotním i kulturním zabezpečením, ANO rozšíření zdravotní péče pro starší důchodce
7. ANO  zvýšení bezpečnosti občanů Turnova,
ANO prohloubení spolupráce městské a státní policie
8. ANO  širší účasti veřejnosti při správě města,
ANO  osadním výborům a občanským sdružením
 NE rozhodování  o rozvoji města bez přímé demokratické účasti občanů
9. ANO podpoře kultury, kulturních zařízení, zájmových sdružení
a spolků, dětských organizací, ANO podpoře chráněných dílen a dalších neziskových organizací
10. ANO podpoře turistického ruchu a rozvoji pohostinských a ubytovacích zařízení,  ANO obnově koupaliště v Dolánkách