Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM Semily

14. 9. 2010

Program, se kterým předstupují kandidáti KSČM před semilské voliče, kontinuálně navazuje na práci našich zastupitelů v předchozích volebních obdobích.  Jejich cílem bylo zlepšit podmínky života občanů a neohrozit rozvoj města do budoucna.  Chceme, aby městská samospráva s naší spoluúčastí :

 • nakládala s prostředky města promyšleně, účelně a hospodárně,  nenechala bez povšimnutí žádný dostupný dotační titul, který umožní naplnit plán rozvoje města podpořený občany
 • hledala  společnými  silami nejlepší možná řešení pro město i pro občany a vyvarovala se zbytečných  půtek
 • spolupracovala s občanskými iniciativami ve městě
 • konfrontovala  záměry s názory občanů
 • zvýšila v rámci svých možností pracovní příležitosti
 • zachovala nabídku a zvyšovala kvalitu obecních bytů,  podpořila individuální i družstevní výstavbu
 • pokračovala v regeneraci sídlišť
 • sledovala rozsah dopravního spojení s okolními obcemi,  jednala s dopravci o provázanosti, kultuře a dostupnosti cestování hromadnými prostředky
 • podpořila všechny aktivity, které nabízejí kulturní a sportovní vyžití občanů, zejména dětí a mládeže
 • garantovala kvalitu a rozsah sociálních služeb v zájmu spokojeného života stárnoucích spoluobčanů, osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním
 • zachovala stávající vzdělávací nabídku ve městě, věnovala pozornost  rozšíření péče základních i mateřských škol o své svěřence  i promyšlenému  rozvoji všech škol
 • zachovala dobrou úroveň zdravotní péče, iniciovala řešení tam, kde některé potřeby občanů nejsou dostatečně saturovány
 • nepouštěla   ze   zřetele   bezpečnostní  situaci  ve  městě  – v dopravě, na ulici, v oblasti prevence kriminality a ostatních rizikových jevů
 • koordinovala péči o životní prostředí ve městě a okolí a motivovala k ní občany
 • hledala cesty, jak zvýšit atraktivnost města i pro jeho návštěvníky