Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vizitky kandidátů do EP

18. 7. 2009

 

Změňme naši budoucnost  

 

v Evropě

 

 
 
 
                       Jen ti nejlepší mění Evropu
            Obrazek            Když jiné strany rozbíjely ekonomické vazby se zeměmi bývalého Sovětského svazu, s Čínou aj., my jsme pomáhali českým podnikům. V dnešní době krize jsou tím nejdůležitějším pro naše občany práce, odbyt na trzích a dodávky energií. Potíže kolem plynu všem názorně předvedly zranitelnost EU. Jasně se prokázala potřeba jednotné evropské energetické politiky a efektivní propojenosti evropských sítí. Prosazujeme otevřenost energetického mixu, rovné šance pro všechny formy produkce energie. To zahrnuje i rozumnou podporu jaderné energetiky. Energetické úspory a vyšší energetická účinnost jsou cestou k skutečně odpovědnému jednání celé společnosti. Tam, kde se rozhoduje, nesmíme chybět.
 

                                 PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.

 

 
 
 
      

 

                 Přes překážky ke hvězdám

 

 

               

Obrazek

                  Nic v životě není zadarmo. A člověk nemusí mířit zrovna ke hvězdné obloze. Je na nás, jak obstojíme v „souhvězdí“ Evropské unie. Proto i v zájmu ochrany životního prostředí podporuji významné místo jaderné energetiky mezi zdroji bez emisí CO2. Stejně tak i program fúzní reakce ITER. Jsem zastáncem rozvoje systému družicové navigace Galileo. Je šancí jak pro Evropu, tak i pro ČR, udržet se na špičce vědy a techniky. To vše přinese i nová pracovní místa a je perspektivou pro mladou generaci. Společně s důrazem na sociální aspekty EU a prosazováním výhodných vztahů s Ruskem jsou to moje hlavní priority i do budoucna.
 
                                 Ing. Vladimír Remek

 

 

 
 
                                
               

 

                                      Vycházím z Vašich zájmů
                 Obrazek            Při práci v Evropském parlamentu vycházím z Vašich zájmů. Mezi mé priority patří udržení bezplatné zdravotní péče a další zvyšování její úrovně a ochrana a zajištění pracovních míst pro Vás i další občany EU. Jde mi o vyrovnání rozdílů českých a evropských zemědělců. Chci, aby se zachovala a rozšiřovala páteřní i regionální železniční a silniční síť, preferuji veřejnou hromadnou dopravu. Usiluji o zachování přírody v rovnováze s ekonomickými a energetickými možnostmi EU. Za důležitou považuji ochranu osobních údajů – kontrolu a omezení sběru a distribuce informací o občanech EU a také ochranu svobody projevu – proti snahám o účelovou regulaci internetu a dalších médií.
 
                                 MUDr. Jiří Maštálka
 
 
 
 
 
 
 
                                  Jiná Evropa je možná
                    

Obrazek

             Při rozvíjení ekonomiky nelze opomíjet sociální aspekt. Zaměstnavatelé musí zaměstnancům garantovat základní sociální jistoty, které je v případě jakýchkoli problémů nedostanou do svízelné situace. Není přece možné, aby se lidé, jako třeba nyní v odvětví českého sklářství, po mnoha letech poctivé práce, najednou ocitli na dlažbě. Bez prostředků, bez perspektivy, bez naděje. Obecně řečeno: pokud si tento stát opět nezačne vážit poctivých českých rukou, můžeme očekávat pouze jediné – další prohlubování sociální krize, resp. další prohlubování sociální nerovnosti s dalekosáhlými následky.
 
                                 Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
 
 
 
 
 
                                 Hájím rovné příležitosti pro 
    všechny
         

Obrazek

                        Chráním sociální jistoty a lidskou důstojnost, podporuji vzdělání, které nesmí být výsadou elit. Chci mírovou Evropu rovnoprávných států a rovnoprávných občanů. Byla jsem první z europoslanců, kteří téma radarové základny otevřeli na půdě Evropského parlamentu. Neustoupím tlakům úvěrových společností, nadnárodních korporací či obchodních řetězců těžících z důsledků ekonomické krize. Tak jako dosud budu podporovat naše zemědělce a drobné podnikatele. Mým krédem je práce a korektnost.
 
                                 Ing. Věra Flasarová
 
 
 
 
                      Česká republika – důstojný
                       partner Evropy
                      

Obrazek

           Abychom se opravdu stali důstojným partnerem Evropy, je třeba mnohé změnit. Nejen v našem vztahu k Bruselu, ale především ve vztahu Evropské unie k občanům České republiky. Není přece možné, aby na nás evropští partneři neustále pohlíželi jako na „chudé příbuzné“ a podle toho se k nám chovali. Na straně jedné jsou naše platy hluboko pod průměrem západní Evropy, na straně druhé ceny spotřebního zboží vzrostly natolik, že odpovídají běžnému standardu v členských zemích EU. To nepovažuji za korektní. I proto si přeji, aby Česká republika byla                       skutečně důstojným partnerem Evropy.
 
                                 Ing. Kateřina Konečná
 
 
 
 
 
 
 
                      Jsme srdcem Evropy.  
                       Zapojme   mozek a  

                      narovnejme páteř!

                  

Obrazek

  
Odmítám obavy, že nás Evropa převálcuje. Náš malý národ dává po staletí světu vědce i umělce. Janáčka i Heyrovského v zahraničí znají, pojem „české ruce“ není jen frází. Nechceme být montážní dílnou Evropy ani vyvážet dříví na stojato. Investujme do vědy a vzdělání a nabídněme EU náš um a kvalifikaci. Není podstatné, kolik nás je, ale co dokážeme!
 
                                 JUDr. Zuzka Bebarová - Rujbrová