Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení VIII. sjezdu

21. 5. 2012

Usnesení VIII. sjezdu KSČM

 

VIII. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 19. a 20. května 2012 projednal a posoudil činnost strany od VII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou programovou orientaci
a komunistickou identitu vyjádřenou v  Programu KSČM a dokumentech předchozích sjezdů strany. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako východiska pro další práci strany v úsilí
o prosazování zájmů poctivě žijících a pracujících lidí.

 

VIII. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

 

I. Schvaluje

 

 1. Zprávu ÚV KSČM o činnosti strany v období od VII. do VIII. sjezdu KSČM
 2. Obsahový dokument „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM“
 3. Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v  období od VII. do VIII. sjezdu KSČM
 4. Zprávu Ústřední revizní komise KSČM od VII. do VIII. sjezdu KSČM
 5. Zprávu Ústřední rozhodčí komise KSČM od VII. do VIII. sjezdu KSČM
 6. Změny Stanov Komunistické strany Čech a Moravy
 7. Statut revizních komisí KSČM
 8. Statut rozhodčích komisí KSČM
 9. Zprávu mandátové komise VIII. sjezdu KSČM
 10. Výzvu občanům České republiky

 

II. Bere na vědomí

 

 1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM
 2. Dokument „Socialismus v 21. století“ s tím, že jej pokládá za otevřený pro další teoretickou práci strany

 

                                                      III. Zvolil                 

 

 1. Předsedu Ústředního výboru KSČM Vojtěcha Filipa
 2. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro řízení stranické práce, komunální a regionálnímu politiku a volby Petra Šimůnka
 3. Místopředsedkyni Ústředního výboru KSČM pro ekonomiku Miloslavu Vostrou
 4. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež Jiřího Dolejše
 5. Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM Zdeňku Liškovou
 6. Předsedu Ústřední rozhodčí komise KSČM Zdeňka Levého
 7. Členy Ústřední revizní komise KSČM

Oldřicha Adámka, Františka Brdlíka, Marii Břichnáčovou, Danu Cveklovou, Luboše Dvořáka, Stanislava Filipa, Vladimíra Folprechta, Danu Frankovou, Alžbětu Hájkovou, Karla Hlaváčka, Petra Hojnice, Jiřího Horáka, Lenku Chmelíkovou, Jaroslavu Karabcovou, Milana Kovaříka, Zdeňku Liškovou, Hanu Ludvíkovou, Bohumila Mrázka, Drahomíra Oheru, Jana Oprštěného, Františku Střížovou, Vlastu Svačinovou, Josefa Váňo, Otakara Zmítko,

 1. Členy Ústřední rozhodčí komise ÚV KSČM

Josefa Čejku, Veronu Havránkovou, Mojmíra Horáka, Vladimíra Chaloupku, Bedřicha Chasáka, Kateřinu Klikarovou, Josefa Kyncla, Jiřího Lejčara, Zdeňka Levého, Ludmilu Punčochářovou, Miroslava Skácela, Jana Tancibudka, Rudolfa Valentu, Josefa Zahradníčka

 

 

 

IV. Potvrdil

 

členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM

 

V. Ukládá

 

Ústřednímu výboru KSČM:

 1. Vyhodnotit diskusi VIII. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany

                                                                          Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: 2. a 3. zasedání ÚV KSČM

 

 1. Připravit a schválit harmonogram projednávání jednotlivých částí obsahového dokumentu „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM“

                                                                          Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

                                                                                              

 1. Zabezpečit publikování a vydání dokumentů schválených VIII. sjezdem KSČM pro potřebu stranických orgánů, organizací a členské základny

                                                                          Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: srpen 2012

 

 1. Provést na základě stanovených kritérií rozbor hospodaření všech organizačních jednotek a na základě jejich vyhodnocování přijmout na ÚV KSČM potřebná opatření pro zlepšení ekonomiky celé strany

                                                               Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                              Termín: průběžně s ukončením do 30.3.2013

 

 1. Zřídit při ÚV KSČM komisi žen a zahájit v rámci KSČM intenzivní diskusi na témata rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích procesech

                                                              Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                              Termín: do konce roku 2012

              

 1. V rámci dalších prací na rozpracování naší představy o socialismu v 21. století:

a)       propracovat myšlenky týkající se podmínek přechodu k socialismu, taktiky a strategie, jednotlivých kroků a hybných sil na cestě vedoucí k socialistické změně systému

b)       dále shromažďovat a zapracovat mezinárodní zkušenosti komunistického a socialistického hnutí, zejména z oblasti Evropy, Asie a Latinské Ameriky při respektu k odlišným názorům

c)       pracovat na objektivní analýze období 1945, resp. 1948 -1989, včetně vyhodnocení příčin porážky socialismu

d)       více zapojit do práce na rozpracování teoretických otázek socialismu v 21. století novou generaci odborníků

e)       přiblížit socialistickou perspektivu a přístupy KSČM k ní pro veřejnost ve stručné
a srozumitelné formě

f)        uskutečnit v roce 2013 ideologickou konferenci k problematice socialismu a dalšího programového směřování KSČM

g)       zorganizovat mezinárodní teoretickou konferenci

                                                                     Zodpovídá: příslušný místopředseda ÚV KSČM     

                                                                     Termín: průběžně v letech 2012-2016

 

VI. Projednal

 

Dopisy zaslané VIII. sjezdu KSČM a postoupil je Komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM k dalšímu využití