Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 9. zasedání ÚV KSČM

14. 12. 2009
U s n e s e n í  9. zasedání ÚV KSČM dne 12. prosince 2009 v Praze
 
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Stanovisko ÚV KSČM ke schválení státního rozpočtu na rok 2010.
3. Návrh postupu k další aktivizaci práce Komisí mládeže KSČM, včetně námětů a připomínek členů VV ÚV KSČM jako materiál otevřený další diskusi.
4. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2010.
5. Vyhodnocení diskuse z 8. zasedání ÚV KSČM.
6. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 8. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 8. zasedání ÚV KSČM. Způsob postupování informací členům ÚV KSČM.
II. Potvrzuje
s. Františka Černohorského do funkce vedoucího oddělení pro řízení stranické práce.
III. Uvolňuje
s. Františka Mertu z HR ÚV KSČM na vlastní žádost ze zdravotních důvodů.
IV. Volí
s. Josefa Jánošíka za člena HR ÚV KSČM (Olomoucký kraj).
V. Doporučuje
zastupitelům zvoleným za KSČM navrhnout usnesení proti šíření neonacismu ve střední Evropě na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva.
VI. Ukládá
zapracovat návrhy členů ÚV KSČM do plánu práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2010 a postoupit jej KR a OV KSČM.
Termín: 30.12.2009
Zodpovídá: L. Luzar
VII. Stanovuje
termín 10. zasedání ÚV KSČM na 27. 3. 2010 s programem:
* Stanovisko k aktuální politické situaci.
* Aktualizace volebního programu pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.
* Návrh tezí volebního programu pro komunální volby.
* Návrhy na kandidáty do Senátu PČR a jejich zmocněnce.
* Informace o průběhu volební kampaně do Poslanecké sněmovny PČR.
* Ekologicky šetrné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech života společnosti. Recyklační průmysl.
* Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2010.
* Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2010.
* Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2009.
* Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2009.
* Informace o průběhu centralizace mezd.
* Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2010.
* Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu KSČM na rok 2010.
* Stanovisko ÚRK KSČM k výsledkům hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2009.
* Stanovisko ÚRK KSČM k Výroční finanční zprávě za rok 2009.
* POZ celostranické konference, včetně návrhu Jednacího řádu a komisí konference.
* Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2009.
* Kontrolní zpráva o přípravě projektu dalšího rozvoje polit. potenciálu čl. základny KSČM a změny organizační struktury KSČM, včetně konkrétního návrhu změn Stanov KSČM.
* Vyhodnocení diskuse z 9. zasedání ÚV KSČM.
* Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 9. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 9. zasedání ÚV KSČM.
 
Haló noviny 14. prosince 2009