Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení České strany národně socialistické

20. 11. 2009

Realita dneška má daleko k ideálům roku 1989

 

Dvacáté výročí 17. listopadu 1989 je důvodem k zamyšlení, jak se naplnil sen občanů této republiky po tzv. sametové revoluci a zda ideály,

se kterými jsme na konci roku 1989 vyšli do ulic, nezůstaly jen pouhým nesplněným snem pro většinu z nás. I letos, tak jako každoročně, budou při tomto výročí položeny věnce, politická elita přednese své okázalé projevy o své úspěšnosti, které však nikoho nepřesvědčí, a tak upadnou brzy do zapomnění. Doposud nebyly právně dořešeny některé zločiny, které komunistický režim v 50. letech spáchal.

 

Je smutné konstatovat, že naše dnešní vnitropolitická realita má velmi daleko k listopadovým ideálům roku 1989. Svoboda osobní i svoboda našeho státu, po které jsme toužili, je jen iluzí. Národní majetek byl bezohledně rozkulačen spekulanty. Stát je zadlužen tak, že na každého občana připadá 120 tisíc Kč státního dluhu. Ani jeden ze základních pilířů demokratického státu (moc zákonodárná, moc výkonná a represivní) neplní zcela svoji Ústavou danou, přirozenou a logickou funkci. Úplatkářství a protekce jsou na všech úrovních státní správy i samosprávy. Beztrestnost a výsady úzké skupiny vlivných se stávají normou nejen pro vysokou politiku. Masmédia plují v hlavním proudu, nebo spíše podle hesla, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jsme tak svědky manipulace s veřejností, která je běžnými demokratickými prostředky k tomuto stavu prakticky bezmocná. Schází zájem otevřít parlamentní lavice novým tvářím, novým osobnostem. Poslanci si žárlivě hájí svoje pozice. Postavení jedince ve společnosti je měřeno pouze jeho ekonomickou mocí. Kritický hlas veřejnosti nebo jiný názor je ignorován, potlačován či vydáván za útok na demokracii. Krizový stav hospodářství i společnosti jen odhaluje ledví nastoleného režimu - to je politického a hospodářského systému.

 

Nedávno jsme si připomněli události a osobnosti, které stály u zrodu Československa v říjnu 1918. Je třeba konstatovat, že dnešní politici mají povětšinou daleko k morálním hodnotám zakladatelů našeho novodobého státu. Láska k vlasti, péče o její blaho, se pro většinu z nich stává pouhou proklamací. Česká strana národně socialistická vyzývá českou společnost k zamyšlení nad současným vnitropolitickým vývojem. Příští volby jsou k tomu dobrou příležitostí!

 

Prohlášení České strany národně socialistické
zaslal Přemysl VOTAVA, Praha