Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koaliční smlouva nepřesvědčuje

3. 8. 2010

 

Koaliční smlouva nepřesvědčuje
Naše pravicová koalice uzavřela nejrozsáhlejší koaliční smlouvu v historii ČR.
Rozsah a ani obsah této smlouvy však ještě neznamená, že je i nejlepší pro občany ČR, tedy alespoň pokud jde o »nevyvolené«, zejména pro ty, kteří nemají rozsáhlé majetky, různé restituční či jiné obdobné nároky. Jde v řadě případů o líbivé myšlenky, které však jsou mnohdy natolik obecné, že je možné je vykládat více způsoby. Upozorňuji především na návrhy na celou řadu změn Ústavy ČR.
Je navrhováno v některých případech odejmout rozhodovací pravomoc soudům, např. převedením této pravomoci jinému subjektu, ať již státnímu či nestátnímu, což by mohlo znamenat ohrožení práva občanů na soudní ochranu a narušit zásadu rovnosti stran při rozhodování o sporech. Navíc je tato otázka upravena natolik obecně, že si pod tím lze představit cokoliv, přičemž není zajištěna možnost obrátit se případně s žádostí o nápravu k soudům.
Pokud jde o oblast soudů, koalice chce předložit návrhy právních předpisů umožňujících zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů státního zastupitelství, zejména v boji proti korupci a závažné finanční kriminalitě. Přitom v novém trestním zákoníku došlo z jejich podnětu ke snížení trestních sazeb právě u nejzávažnější majetkové a hospodářské trestné činnosti. S tím souvisí i případný návrh na analýzu efektivity organizace soudnictví a čtyřstupňové soudní soustavy, včetně možnosti jejího zjednodušení.
Je nutno však připomenout, že specializovaný útvar k závažné hospodářské trestné činnosti a k organizovanému zločinu je součástí vrchních státních zastupitelství. I při určitých pochybách o jeho efektivnosti lze důvodně předpokládat, že veškeré změny jsou a budou spíše k horšímu. Navíc zde již byla v minulosti vytvořena finanční policie, která velice dobře fungovala a měla výsledky, avšak po dvou letech jejího působení byla zbytečně zrušena.
Případné změny by měly zřejmě spočívat ve zrušení vrchních soudů a státních zastupitelství, jak nepřímo z vyjádření koaličních politiků vyplývá, ovšem tato změna by neměla být jen kosmetickou. Nejde jen o výrazné změny Ústavy a dalších zákonů, ale i o řadu materiálních a personálních problémů, nehledě na zmíněné návrhy na zřízení dalších specializovaných útvarů. V žádném případě však tato změna neznamená ušetření finančních prostředků, neboť každá reforma spíše vyžaduje vynaložení finančních prostředků na její uskutečnění, což při cílovém programu koaliční smlouvy přináší opačný efekt.
V tomto směru by bylo nutno provést důslednou analýzu trestné činnosti, vycházeje i ze statistických informací, zda specializované útvary, tak jak je má koalice v úmyslu zřídit, by vůbec měly co na práci a jaký by mohl být jejich přínos. Místo zřizování speciálních útvarů bych spíše doporučovala investovat do zvyšování kvalifikace policejních orgánů a zajištění materiálních podmínek pro jejich práci.
Marie NEDVĚDOVÁ, poslankyně (za KSČM)