Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Odněmcování"

2. 8. 2010

 

»Odněmcování«
Výraz, který použil Petr Nečas pro nastávající čistku (jinak uvedené prověrky a audity na ministerstvu spravedlnosti nazvat nelze), by mohl být jakýmsi synonymem pro boj s korupcí a tunelářstvím, kterým se pod vedením Pavla Němce opravdu »dařilo«. A to nejen na ministerstvu spravedlnosti, ale i jinde. Je nutno připomenout, že Pavel Němec nebyl jen ministrem spravedlnosti, ale předtím působil i jako ministr pro místní rozvoj, tedy ministr resortu, kudy protékaly a následně se mnohdy jako v písku na Sahaře ztrácely miliony eur z EU.
Již tehdy měly k jeho osobě vážné výhrady různé orgány EU, ale tehdy byl Pavel Němec ještě spolu se svou pidistranou, která také již zmizela v propadlišti dějin, potřebným pro tehdejší vlády, a tak se mu našel právě post ministra spravedlnosti. Zde působil po poměrně dlouhou dobu, když vezmeme v úvahu životnost ministrů na tomto ministerstvu. I po svém odchodu z tohoto místa si však zachoval tolik potřebné kontakty a předem si připravil půdu různými výhodnými – nikoliv však pro náš stát – smlouvami. V současné době přitom veškeré výhrady převádí do osobní roviny, protože ho, chudáka, Petr Nečas ani Jiří Pospíšil nemají rádi.
Je zcela namístě tyto smlouvy a různé vazby přezkoumat a vyvodit z nich příslušné důsledky. Musí se tak ovšem stát konkrétně, všechna přijatá opatření by měla být řádně odůvodněna (aby je nebylo možno napadnout, či dokonce, aby nebylo nutno platit smluvní pokuty či náhradu škody), a především by měly být vyvozeny důsledky vůči konkrétním osobám a měla by být přijata jednoznačně stanovená opatření, aby k podobným situacím nadále nedocházelo.
Například smlouva na poskytování právních služeb pro ministerstvo spravedlnosti, kde by mělo být zaměstnáno více než dostatek právníků, je více než podivná. Nelze patrně vyloučit využití advokátních kanceláří v jednotlivých případech, ale mělo by jít spíše o případy ojedinělé a řádně odůvodněné. Řada těchto prověřovaných problematických smluv a řízení však pochází již z dřívější doby, o čemž se však ze současných prohlášení a zpráv vůbec nedozvíme, a vůbec se již nedozvíme, kdo za uzavření těchto smluv odpovídá a zda vůči této osobě byla vyvozena odpovědnost či vymáhána náhrada.
Jiří Pospíšil by měl proto také vysvětlit, proč k tomuto »odněmcování« dochází až nyní, a nikoli již za jeho předchozího působení ve funkci ministra spravedlnosti. Nebo i v tomto případě, stejně jako tomu bylo u odvolání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké, mu bránily zaujmout správný postoj jiné důvody? V tom případě by měl tyto důvody sdělit a sebekriticky posoudit, zda má pro svou funkci skutečně dostatečné předpoklady, zejména co se týká osobní statečnosti a průbojnosti.
Marie NEDVĚDOVÁ, poslankyně (za KSČM)
Haló noviny 2. 8. 2010