Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okresní konference KSČM Slaná 11. 2. 2012


     V sobotu 11. února 2012 přivítal Kulturní dům ve Slané u Semil delegáty a hosty Okresní konference KSČM Semily. Ze 44 delegátů, zvolených na výročních členských schůzích Základních organizací KSČM se konference zúčastnilo 43 delegátů, tj. 97,72%. 
 
     Mezi přítomnými hosty konference byli s. Petr Šimůnek, vedoucí oddělení voleb ÚV KSČM, s. Mgr. Dana Lysáková, předsedkyně Liberecké Krajské rady KSČM, s. František Chot, instruktor ÚV KSČM, s. JUDr. Marie Nedvědová, poslankyně Parlamentu ČR, 
s. Václav Jakubec, kandidát KSČM pro volbu do Senátu PČR a s. Ing. František Pešek, kandidát KSČM do Senátu PČR.
 
     Zpráva o činnosti okresní organizace od poslední konference, přednesená předsedou OV s. Lukášem Čížkem, věnovala úvodní část aktuální společensko ekonomické situaci. V další části se zabývala stavem členské základny, aktivitou základních organizací a podílem členů na pořádaných akcích.
 
     Zprávu okresní revizní komise předložil její předseda s. Jiří Boudný a zprávu okresní rozhodčí komise předseda ORok s. Milan Mašek. V diskusi ke všem předloženým zprávám vystoupilo celkem 15 delegátů a hostů.
 
     V tajných volbách do stranických orgánů a funkcí byli zvoleni:
a) Okresní výbor KSČM ve složení:
    předseda:         Lukáš Čížek
    členové:            Mgr. Miroslav Beran
                    Rudolf Fousek
                    Jaroslav Houha
                    Miloslav Jón
                    Bohuslav Kaván
                    Alena Košťáková
                    Olga Körberová
                    Vojtěch Pacholík
                    Josef Rám
                    Radomír Ryšavý
                    František Šalda
                    Jaroslav Šprengr
                    Ladislav Václavík
                    Helena Vanclová
 
b) Okresní revizní komise ve složení:
     předseda:     Jiří Boudný
     členové: Jana Houhová
                Jitka Kobrová
                Jaroslava Macháčková
                Eva Takačová
 
c) Okresní rozhodčí komise ve složení:
     předseda: Milan Mašek
     členové: Karol Hajdina
               Jaroslav Pochop
               Miroslav Štefánek
              JUDr. Jan Veverka
 
d) Člen ÚV KSČM za okres Semily: 
Lukáš Čížek
 
e) Delegáti na VIII. sjezd KSČM:      
Jiří Boudný
Lukáš Čížek
PhDr. Věra Picková
    Náhradník: Mgr. Miroslav Beran
 
f) Delegáti na krajskou konferenci KSČM:
Mgr. Miroslav Beran
Jiří Boudný
Lukáš Čížek
PhDr. Věra Picková
   Náhradník: PhDr. Alena Svobodová, Doc. Csc.
 
g) Zástupci do Liberecké Krajské rady KSČM:
Mgr. Miroslav Beran
Lukáš Čížek
Jaroslav Šprengr
 
h) Zástupce do Krajské revizní komise:
Jiří Boudný
 
i) Zástupce do Krajské rozhodčí komise:
Jaroslav Pochop
 
j) Zástupci na kandidátku do Krajského zastupitelstva Lb. Kraje:
Lukáš Čížek
Jiří Boudný
PhDr. Věra Picková
Mgr. Miroslav Beran
PhDr. Alena Svobodová, Doc. Csc.
Jiří Deml
Milan Mašek
Josef Rám
Leoš Matuš
Jitka Kottková
Náhradníci: Ing. Oldřich Tomášek
               Josef Tesař
 
Okresní konference KSČM doporučila:
a) Kandidáta do Senátu PČR ve volebním obvodu Mladá Boleslav:
Václav Jakubec
 
b) Kandidáta do Senátu PČR ve volebním obvodu Jablonec nad Nisou:
Ing. František Pešek
 
c) Do komise vnitrostranické práce ÚV KSČM:
PhDr. Věra Picková
 
d) Do Ústředního operativního volebního štábu ÚV KSČM:
Lukáš Čížek
 
e) Do Hospodářské rady ÚV KSČM:
Jiří Boudný
 
f) Do výkonného výboru ÚV KSČM:
Mgr. Dana Lysáková
 
     Přijaté usnesení okresní konference orientuje pozornost základních organizací i dalších stranických orgánů v okrese zejména na zvyšování akceschopnosti členské základny, další propagaci práce strany směrem k veřejnosti, získávání sympatizantů a mladé generace, zvyšování odběru Haló novin, zkvalitňování spolupráce se zastupiteli za KSČM a neustálé využívání nových možností elektronické komunikace.