Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 4. 2018

X. sjezd KSČM v Nymburce

X. řádný sjezd KSČM se koná 21. 4. 2018 v Nymburku. Jeho obsahem budou personální otázky - volba nového vedení strany - a určení dalšího politického směřování.

PROGRAM X. SJEZDU KSČM:

09:00 hod. Zahájení, projednání procedurálních otázek.

Úvodní vystoupení jednotlivých volených funkcionářů k písemně předloženým zprávám z jejich úseků.

Zpráva mandátové komise.

Představení kandidátů na předsedu ÚV KSČM, předsedu ÚRK KSČM a předsedu ÚRoK KSČM – diskuse.

Volba předsedy ÚV KSČM, předsedů revizní a rozhodčí komise KSČM.

Představení kandidátů na místopředsedy ÚV KSČM a projednání obsahových otázek – diskuse.

Volba místopředsedů ÚV KSČM.

Pokračování diskuse k obsahovým otázkám.

Projednání návrhu usnesení X. sjezdu KSČM.

 

 

18. 3. 2018

Krajská konference KSČM Libereckého kraje.

Ve slavnostně vyzdobené restauraci Kulturního centra GOLF v Semilech se v sobotu 17. března 2018 uskutečnila krajská konference KSČM Libereckého kraje, která završila významnou etapu konání výročních členských schůzí základních organizací a navazujících okresních konferencí KSČM.

p1150197--2-.jpg 

Jednání krajské konference se zúčastnilo 34 delegátů, tj. 100%, zvolených na okresních konferencích v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě. Mezi hosty konference přivítali delegáti předsedu ÚV KSČM s. Vojtěcha Filipa, předsedu Středočeského KV KSČM s. Stanislava Grospiče, předsedu klubu krajských zastupitelů za KSČM s. Miloše Titu, kandidáty do Senátu PČR za KSČM s. Šárku Kalvovou a s. Josefa Jermáře.

p1150208--2-.jpg p1150202--2-.jpg

Zprávu Výkonného výboru KV KSČM o činnosti krajské organizace od konference v únoru 2016 přednesla předsedkyně Libereckého KV KSČM s. Dana Lysáková.

V písemných podkladových materiálech byly předloženy zprávy krajské revizní komise a krajské rozhodčí komise, zpráva o hospodaření, hodnocení činnosti klubu zastupitelů za KSČM v krajském zastupitelstvu, hodnocení výsledků voleb do PS PČR a další materiály.

  p1150221--2-.jpg p1150227--2-.jpg p1150229--2-.jpg

Po diskusi, ve které vystoupili i pozvaní zástupci vyšších stranických orgánů a představili se kandidáti KSČM do Senátu PČR ve volebním obvodě Mladá Boleslav s. Jermář a ve volebním obvodě Jablonec nad Nisou s. Kalvová, následovalo provedení voleb nových krajských orgánů KSČM.

Předsedkyní Libereckého KV KSČM byla opět zvolena s. Dana Lysáková, předsedou KRK s. Vladimír Folprecht, předsedou KRoK s. Jaroslav Havelka.

 p1150225--2-.jpg p1150195--2-.jpg                                                       

V přijatém usnesení krajská konference uložila okresním stranickým orgánům a základním organizacím úkoly v oblasti vnitrostranické práce a v oblasti působení v samosprávě a k senátním a komunálním volbám. Krajskému výboru bylo uloženo vyhodnotit přednesené diskusní příspěvky, stanovit způsob jejich vyřízení a o výsledku informovat příslušné OV KSČM.

Krajská konference KSČM byla ukončena Internacionálou.

-jh-

 

 

11. 3. 2018

Tradiční oslavu Mezinárodního dne žen uspořádal Okresní výbor KSČM Semily ve spolupráci se Základní organizací KSČM v Lomnici nad Popelkou v sobotu 10. března ve společenském sále Zámku Lomnice nad Popelkou.

Přítomným ženám blahopřál k jejich svátku a poděkoval za vykonanou práci předseda OV KSČM Jiří Boudný. Všechny ženy byly podarovány kytičkou a k dobré náladě účastníků přispělo i vystoupení lomnických mažoretek a hudební produkce k poslechu i tanci v podání skupiny Melodika Duo z Turnova.

p1150126--2-.jpg p1150128--2-.jpg

p1150142--2-.jpg p1150151--2-.jpg

p1150161--2-.jpg

p1150175--2-.jpg

 

3. 3. 2018

img_20180303_0002.jpg

 

 

22. 2. 2018

28058968_2009933799332300_8721142961632978011_n.jpg

11. 2. 2018

Okresní konference KSČM Semily

V sobotu 10. února 2018 se restaurace Kulturního centra GOLF v Semilech zaplnila delegáty a hosty okresní konference KSČM.

Ze 14-ti základních organizací v okrese Semily se jí zúčastnilo 29 delegátů, což představuje 87,8% z celkového počtu 33 delegátů, kteří byli zvoleni na výročních členských schůzích ZO KSČM. 

Mezi hosty byli srdečně přivítáni s. Mgr. Dana Lysáková, členka VV ÚV KSČM a předsedkyně Libereckého KV KSČM, s. Pavlína Nováková Hrabálková, místopředsedkyně KV KSČM a předsedkyně OV KSČM Jablonec nad Nisou, s. František Chot, instruktor ÚV KSČM a tajemník KV KSČM, s. Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa, s. Miloš Tita, předseda Klubu zastupitelů za KSČM Libereckého kraje, s. Šárka Kalvová, kandidátka za KSČM do Senátu Parlamentu ČR, s. Josef Jermář, kandidát za KSČM do Senátu Parlamentu ČR, s. Jiří Deml, zastupitel za KSČM v Jilemnici a další hosté.

Jednání okresní konference zahájila Píseň práce, po níž předseda OV KSČM s. Milan Mašek přednesl hlavní zprávu o činnosti okresní stranické organizace při plnění závěrů IX. sjezdu KSČM a rozpracovaných úkolech okresní konference z 9. 1. 2016 a zabezpečení podílu okresní organizace KSČM na přípravě voleb do Senátu PČR a obecních zastupitelstev.

Zprávu o výsledcích hospodaření OV KSČM za uplynulé období, kterou obdrželi všichni účastníci písemně, uvedla místopředsedkyně OV KSČM s. Věra Picková.

Přítomní účastníci byli seznámeni se zprávou okresní revizní komise, kterou předložil její předseda  s. Jiří Boudný a se zprávou okresní rozhodčí komise, kterou předložil s. Milan Mašek.

Delegáti měli možnost se vyjádřit i k písemně předloženým materiálům – „Otevřeným dopisem členům ÚV KSČM, okresním a krajským výborům KSČM, delegátům okresních a krajských konferencí KSČM“, „Vyhodnocením plnění úkolů okresní konference z roku 2016“, „Výsledky voleb do PS PČR a východisky pro další činnost KSČM“ a s „Úkoly okresní stranické organizace Semily v letech 2018 – 2019“.

V další části jednání byli představeni kandidáti do jednotlivých stranických orgánů a funkcí a kandidáti za KSČM, kteří se budou ucházet o hlasy voličů ve volbách do Senátu PČR ve volebním obvodě Mladá Boleslav s. Josef Jermář a ve volebním obvodě Jablonec nad Nisou  s. Šárka Kalvová.

V podnětné diskusi vystoupilo celkem 13 delegátů a hostů. Hlavní myšlenkou většiny přednesených diskusních příspěvků bylo hledání východisek a cest ke zlepšení forem, metod a stylu stranické práce, kterými bychom mohli oslovit větší skupiny občanů a získávat je pro větší podporu naší politiky.

V tajných volbách nových stranických orgánů byl zvolen 15-ti členný Okresní výbor KSČM, 7-mi členný Výkonný výbor, 3 členná Okresní revizní komise a 3 členná Okresní rozhodčí komise. Novým předsedou Okresního výboru KSČM byl zvolen s. Jiří Boudný, předsedkyní ORK s. Marie Vondráčková a předsedou ORoK s. Milan Mašek.

Dále bylo zvoleno 7 delegátů a 1 náhradník na krajskou konferenci KSČM, 3 členové KV KSČM za okres Semily, po jednom zástupci okresu do Výkonného výboru KV KSČM, Krajské revizní komise a Krajské rozhodčí komise, jeden zástupce do ÚV KSČM a 2 delegáti a 1 náhradník na X. sjezd KSČM.

Ve veřejné volbě se delegáti vyjádřili k návrhům na kandidáty do vyšších stranických funkcí. Do funkce předsedy ÚV KSČM nominovali v pořadí podle počtu získaných hlasů s. Vojtěcha Filipa, s. Stanislava Grospiče a s. Josefa Skálu. Na funkci 1. místopředsedy ÚV KSČM nominovali s. Petra Šimůnka, do funkcí místopředsedů ÚV KSČM v pořadí podle počtu získaných hlasů s. Josefa Skálu, s. Martu Semelovou, s. Zdeňka Štefka a s. Soňu Markovou. Na funkci předsedkyně ÚRK nominovali s. Zdeňku Liškovou, na funkci předsedkyně ÚRoK s. Helenu Vrzalovou a na funkci předsedkyně Libereckého KV KSČM   s. Věru Pickovou.

Doporučili k volbě a nominaci kandidáty do Senátu PČR ve volebním obvodu Mladá Boleslav s. Josefa Jermáře a ve volebním obvodu Jablonec nad Nisou s. Šárku Kalvovou. Pro volbu do Evropského parlamentu v roce 2019 doporučili k nominaci a volbě s. Jaromíra Kohlíčka.

V přijatém usnesení byly stanoveny úkoly pro nově zvolené stranické orgány i pro funkcionáře základních organizací k projednání výsledků jednání okresní konference a přijetí odpovídajících opatření k dalšímu zkvalitnění činnosti.

Závěr okresní konference provedl nově zvolený předseda OV KSČM s. Jiří Boudný. Poděkoval za výsledky činnosti všem dosavadním členům a zároveň zdůraznil náročnost práce v současném období a vyzval k větší aktivitě a akceschopnosti ve všech stranických orgánech a organizacích. Internacionála ukončila jednání okresní konference v Semilech.

                                      Jaroslav Houha, místopředseda OV KSČM

Fotodokumentace z jednání okresní konference je umístěna ve fotoalbu.

 

28. 1. 2018

podekovani-milose-zemana.jpg

 

Miloš Zeman byl zvolen prezidentem i na další funkční období. Ve finále porazil bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše.

Zeman vyhrál se ziskem 51,36% hlasů, jeho protikandidát Jiří Drahoš obdržel 48,63% hlasů. Zeman zvítězil v prezidentském finále v deseti krajích, nejvýrazněji v Moravskoslezském. Drahoš ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji a v Praze. 

Hlasy z KSČM znějí jasně: "Zvítězil zdravý rozum."

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM: "Jsem rád, že mohu popřát Miloši Zemanovi k znovuzvolení prezidentem České republiky. Občané se rozhodli pro stabilitu, prosperitu a pokračování úspěšného rozvoje ve všech oblastech našeho života.“

Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM: "Zvítězil zdravý rozum. Zeman zůstává prezidentem".

Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM: "V plebejském národě rozhoduje dolních deset milionů. Pohrdat jimi a pasovat se na muže horních deseti tisíc je krajně nemoudré." 

Jiří Dolejš, místopředseda ÚV KSČM:  "Zeman post prezidenta obhájil, ale těsně. Respekt k výsledku by měl zavazovat obě strany. Pokud ho 2/3 oprávněných voličů nevolilo, měl by sám otupit některé hrany, zamyslet se nad svým okolím a méně rozdělovat společnost kontraverzemi.“

Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM"Profesoru Drahošovi se zdálo nepohodlné křeslo v televizní debatě, ani dolních 10 milionů občanů není podle jeho "noblesního" vkusu a já mám dojem, že ta prezidentská židle by mu vůbec neseděla, proto jsem rád, že mohu Miloši Zemanovi pogratulovat k dalším 5 rokům ve funkci prezidenta."

Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR: "Jsem ráda, že zvítězil zdravý rozum a já mohu popřát ke zvolení Miloši Zemanovi naším prezidentem. Jeho rozhodnutí přispívají k rozvoji naší země a já doufám, že tomu tak bude i nadále." 

Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM: "Jasné názory, naslouchání občanům a stabilita naší země. Gratuluji Miloši Zemanovi ke zvolení prezidentem ČR. Více hlasů pro Miloše Zemana než ve volbách 2013 znamená potvrzení jeho politiky v minulém volebním období."

 

 

Okres Semily celkem

 

 

Volební účast

v %

Hlasy pro Miloše Zemana v %

Hlasy pro Jiřího Drahoše v %

72,08

 

43,31

56,68

 

Pokud máte zájem o výsledky volby ve 2. kole prezidentského klání v jednotlivých obcích okresu Semily přejděte v nabídce Menu na příspěvek "Volba prezidenta republiky 2018".

 

 21. 1. 2018

Beseda s účastníky 19. Světového festivalu mládeže a studentstva

Ve dnech 12. - 22. října 2017 se v ruském Soči konal 19. Světový festival mládeže a studentstva (SFMS).

Okresní výbor KSČM Semily finančně podpořil účast mládežnické delegace z České republiky na této významné světové politické akci a požádal Národní přípravný výbor o uspořádání besedy s jejími účastníky.

V sobotu 20. ledna se v semilském kině Jitřenka uskutečnila velice zajímavá akce, které se zúčastnili 4 členové české delegace na Světovém festivalu mládeže a studentstva v Soči – Ctirad Musil, Filip Škarecký, Aleš Hubert a Lenka Světochová.

V neformálních vystoupeních těchto delegátů byli účastníci besedy seznámeni s organizací festivalu, slavnostním zahájením, průběhem mnoha politických jednání, navazováním vzájemných kontaktů mezi spřátelenými mládežnickými organizacemi, kulturními a společenskými zážitky i s mnoha poznatky z činnosti levicově orientovaných mládežnických organizací.

     p1150043.jpg

Na festivalu, který se konal v olympijském komplexu v Soči, bylo přítomno 12638 zahraničních účastníků ze 185 zemí světa, 12576 zástupců ruské mládeže a na 5 tisíc dobrovolníků. Hlavním partnerem festivalu byla tradičně Světová federace demokratické mládeže, jejíž členskou organizací u nás je Komunistický svaz mládeže.

Slavnostní zahájení na stadionu bylo spojeno s bombastickou kulturní show. Prezident Ruské federace Vladimír Putin zde prohlásil, že mladí lidé budou proměňovat svět v lepší místo. Prezident Světové federace demokratické mládeže Nicolas Papadimitreu pak připomněl, že společně s ruským lidem delegáti slaví 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce jako důležité události v boji s imperialismem. Následující den se konal pochod k připomenutí 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce. Ve větrném počasí nastoupily delegace s prapory za skandování a dorazily k hlavnímu náměstí s pódiem. Zde pochod pozdravil prezident Světové federace demokratické mládeže, představitelé Světové rady míru, Světové odborové federace, Mezinárodní demokratické federace žen a ruského Národního přípravného výboru festivalu.

Během festivalu proběhla řada konferencí a seminářů. Česká delegace se zúčastňovala hlavně těch, které byly předem naplánovány a schváleny v rámci mezinárodního přípravného procesu festivalu. Od českých delegátů zazněly v panelech příspěvky k aktuální situaci ve studentském hnutí, právům mládeže na sport a kulturu, o dějinách festivalového hnutí (s důrazem na první festival v Praze) i vystoupení na konferenci o vědě a prostředí. V rámci festivalu probíhal, stejně jako v minulosti, také Antiimperialistický tribunál, při kterém byly podány důkazy zločinů imperialismu, jako jsou agrese, kolonialismus, genocidy, terorismus, použití zbraní hromadného ničení, ekonomické války, atentáty nebo rozvracení suverénních států.

Jednotlivé delegace se prezentovaly na stáncích se svými materiály. Česká delegace zde měla informační materiál - speciální cizojazyčné vydání časopisu Komunistického svazu mládeže "Mladá pravda" s ruskými a anglickými články. Na předním místě zde byla vzpomínka veterána mládežnického hnutí a historika Františka Kovandy, dále články o ekonomické, sociální a politické situaci i o aktivitách v České republice. Na stánku dále delegace nabízela trička s motivem 70. výročí festivalového hnutí, samolepky s motivy jednotlivých výročí, školní sešítky s obrazy vůdců socialistického hnutí Vladimíra Lenina, Fidela Castra, Ernesta Che Guevary a Huga Chaveze. Velký zájem byl i o odznaky s těmito motivy. U českého stánku se, stejně jako u jiných, živě diskutovalo jak s ruskou mládeží, tak s delegáty z jiných zemí.

Poslední den jednání, na dynamickém shromáždění ve velkém konferenčním sále přečetl za velkých ovací prezident Světové federace demokratické mládeže pozdrav veterána festivalového hnutí, účastníka 1. festivalu před 70 lety Františka Kovandy, který česká delegace přivezla. Poté seznámil delegáty se závěrečnou deklaraci schválenou předchozí den zástupci jednotlivých delegací a obsahující politické poselství. Deklarace uzavírá: "Kráčíme vpřed s ideály Světových festivalů mládeže a studentstva. Mladí lidé světa společně s Festivaly a prostřednictvím Festivalu spojují své ruce, aby se stali budovateli světa míru a solidarity, světa bez imperialismu, bez globálního světa vlády kapitálu a monopolů, který, přestože se zdá všemocný, není neporazitelný". Na čtení deklarace navazovala beseda o Ernestu Che Guevarovi s vystoupením jeho dcery, Aleidy Guevara March. S dcerou hrdinného partyzána měli čeští delegáti také možnost osobně se setkat, stejně jako s dalšími zajímavými osobnostmi, přítomnými na festivalu např. s prvním latinoamerickým a zároveň i prvním černošským kosmonautem a kubánským i sovětským hrdinou Arnaldem Tamayo Méndezem či hlavním volebním vyzyvatelem Borise Jelcina, Vladimíra Putina a Dmitrije Medveděva a prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace Gennadijem Zjuganovem.

Světový festival mládeže a studentstva se konal na území Ruska již potřetí. Oproti předchozím dvěma festivalům, které se uskutečnily v době existence socialistického Sovětského svazu, se tentokrát konal v zemi restaurovaného kapitalismu. Tento fakt negativně poznamenal přípravu i průběh samotného festivalu. Ze strany současné ruské vládní moci byl silný a zřetelný tlak na depolitizaci festivalu a za potlačení jeho antiimperialistického charakteru. V průběhu festivalu byli mnozí delegáti (včetně těch z České republiky) terčem antikomunistických zákroků ruských represivních orgánů. Mnoha delegátům festivalu byla ruskou státní mocí znemožněna účast na festivalu i samotný vstup na území Ruské federace. Bez vědomí Světové federace demokratické mládeže a orgánů festivalového hnutí naopak ruská státní moc na festival pozvala velkou řadu lidí (mimo jiné i z České republiky), často reprezentující reakční politické proudy, které jsou v přímém rozporu s charakterem festivalu. Ze strany Světové federace demokratické mládeže i Mezinárodního organizačního výboru festivalu byly tyto kroky, výrazně negativně poznamenávajícími celý festival, odsouzeny.

Antiimperialistický charakter festivalu byl přes výše uvedené problémy uhájen. 19. světový festival mládeže a studentstva tak byl důležitým příspěvkem v zápase mladých lidí celého světa proti imperialismu, za budoucnost míru, solidarity a sociální spravedlnosti.

Všem delegátům z České republiky patří upřímné poděkování za vzornou reprezentaci českého mládežnického a studentského hnutí a účastníkům semilské besedy srdečný dík za návštěvu a prezentaci jejich účasti a získaných poznatků a dojmů.

Zdroj informací: www.ksm.cz

Fotografie z besedy v semilském kině Jitřenka pořídil Mirek Beran – viz fotoalbum „Beseda SFMS“

 

 

19. 1. 2018

Volme Miloše Zemana!

milos-zeman.jpgStřet o to, kdo bude příští hlavou státu, vrcholí. Ti, kdo jej prohráli minule, jsou v menšině i v Poslanecké sněmovně. Tím víc usilují o revanš. Kdo volí jinak, toho přezíravě urážejí. Sami se pasují na přemoudřelé „elity“. Své zemi škodí už skoro třicet let. To, co si chtějí vynutit teď, by jí ublížilo ještě víc.

Je čas rozhodnutí. Teď musí stranou vše, v čem se s vítězem prvého kola neshodneme. V tom, na čem záleží především, hájí české zájmy současný prezident. I naše výzva je proto jednoznačná: Nenechme věci náhodě! Volme Miloše Zemana!

 Výkonný výbor ÚV KSČM

 

15. 1. 2018

Zajímavosti z prvního kola prezidentských voleb

 • Pro Miloše Zemana hlasovali v prvním kole prezidentských voleb nejčastěji voliči SPD, KSČM a ANO. Jiří Drahoš získal hlasy hlavně od voličů Pirátů, TOP 09 a ODS. Vyplývá to z porovnání výsledků voleb hlavy státu a loňských sněmovních voleb po okresech.
 • Stoprocentní účast byla v prvním kole nynějších prezidentských voleb opět v obci Čilá na Rokycansku, přišlo hlasovat všech 20 voličů, kteří byli zapsáni v seznamu. Nejmenší účast měli ve Vřesové na Sokolovsku, kam k volebním urnám přišlo 71 z 311 zapsaných voličů. Činila 22,83 procenta, vyplývá z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu.
 • Nejpodobnější celorepublikovým výsledkům prvního kola prezidentské volby bylo z větších měst či městských částí hlasování v prvním plzeňském obvodu, ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku nebo ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku.
 • V porovnání s prvním kolem první přímé volby prezidenta před pěti lety účast nejvíce klesla ve Zběšičkách na Písecku. Zatímco tehdy činila v této obci 59,51 procenta, nyní byla 26,62 procenta. Snížila se tedy o 32,89 procentního bodu. Naopak největší nárůst účasti o 34,59 procentního bodu zaznamenali v Těchobuzi na Pelhřimovsku. Vzrostla tam z 35,83 procenta před pěti lety na 70,42 procenta letos.
 • Nadprůměrně vysoká volební účast byla v horských střediscích, kam přišla volit řada lyžařů na volební průkaz. Účast 88 procent tak byla například v Peci pod Sněžkou, 87 procent činila v Božím Daru.
 • Neúspěchem skončilo první kolo prezidentských voleb pro někdejšího premiéra a bývalého předsedu ODS Mirka Topolánka i v jeho rodném Vsetíně. Ve městě získal 7,83 procenta hlasů, předstihlo jej hned pět dalších prezidentských kandidátů. Svůj hlas ve Vsetíně odevzdalo 59,21 procenta z 21 378 voličů. První kolo ve Vsetíně ovládl úřadující prezident Miloš Zeman s 39,30 procenta hlasů.
 • Výsledky za okrsek v Praze Bohnicích, které byly zpracovány jako poslední v ČR, ukázaly 100,91 procenta odevzdaných hlasů. Počet odevzdaných hlasů tam o pět převyšoval počet vydaných obálek. Český statistický úřad na nesrovnalost upozornil volební komisi, podle ní ale příčinu chyby nelze zpětně dohledat, sdělila mluvčí ČSÚ Petra Báčová.
 • Největší voličskou baštou prezidenta Miloše Zemana byla v letošním úvodním kole obec Chobot na Strakonicku. Získal tam 84 procent hlasů. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš nejlépe bodoval ve Staňkovicích na Litoměřicku. Hlasovaly pro něj tři čtvrtiny místních voličů. Nejméně hlasů Zeman dostal v Peci pod Sněžkou, obdržel pouze 6,5 procenta. Méně než deset procent hlasů dostal také v Malé Úpě na Trutnovsku a v Bedřichově na Jablonecku. Hůř byl na tom ale Drahoš, který v Zadní Stříteži na Táborsku, Svojkovicích na Jihlavsku a v Syrově na Pelhřimovsku nedostal ani hlas.
 • Nejrychleji nabídli výsledek letošního prvního kola přímé volby hlavy státu z obce Čečovice na Domažlicku. Na volebním serveru Českého statistického úřadu se objevil v sobotu ve 14.22 hodin. V obci přišlo k volbám 26 ze 68 oprávněných voličů. Zvítězil tam současný prezident Miloš Zeman. Dostal 14 hlasů, tedy 53,8 procenta.

(cik)   Haló noviny 15. 1. 2018

 

 

ccf08012018.jpg

7. 1. 2018

Výzva k volbě prezidenta

Vážení občané,

ve dnech 12. a 13. ledna budeme moci, každý z nás, opět po pěti letech v naší vlasti jít volit prezidenta České republiky. Je to velmi významná možnost rozhodnutí, které bychom si měli vážit a umět ji využít. O jaké rozhodnutí půjde tentokrát? Odpověď je vážná a jednoduchá zároveň, přece zda z devíti kandidátů vybereme toho, kdo není demokrat jen slovy, ale také činy. Kandidáta pro všechny občany, který umí stát za svým slovem a také svůj slib realizovat, nebát se protivníků a prosazovat, že tato země je NAŠE. Kandidáta, pro kterého slovo suverenita není prázdný pojem a umí ji jak na evropské, tak světové úrovni bránit. Kandidáta, jenž bude dál často mezi námi v krajích, ale i obcích, městech a podnicích, prostě mezi lidmi, kteří mu rozumějí. Nelze volit kandidáta, který chce reprezentovat jen určitou jednu nebo dvě tzv. elitní skupiny obyvatel a podle toho se pak také chovat a dělit občany na různé vzájemně nerovnoprávné skupiny. Nejde o formální záležitost. Prezident může ovlivňovat dění v naší vlasti a tedy i naši budoucnost, budoucnost našich dětí.

Vzpomeňme, že současný prezident se po svém nástupu postavil na stranu zklamaných občanů, kteří už nechtěli poslouchat plané sliby ani líbivé fráze a zaobalené lži protilidové vlády premiéra Nečase. Podařilo se mu spolu s odpovědnými politickými silami, včetně KSČM zejména, obrátit vývoj u nás od destrukce a nedůstojného ponižování pracovitých lidí z krize k novému ekonomickému růstu. Žel, nebylo možné a ani nebylo v jeho silách napravit všechny nespravedlnosti a chyby těch, kteří něco slíbili a pak svá slova nedodrželi. Jako příklad bych mohl uvést třeba většinou občanů odmítnutý, přesto dál realizovaný velkorysý dar církvím, který se nesprávně nazývá církevní restituce a jenž dál zatěžuje jak naši společnou budoucnost, tak státní rozpočet ve prospěch nemnohých na úkor většiny.

Neměli bychom připustit, že bude zvolen prezidentem člověk, který k naší vlasti nemá pozitivní vztah, je jen loutkou cizích zájmů a není ochoten a schopen bránit naši suverenitu a státnost, zejména v době, kdy budeme vzpomínat 100 let od založení samostatné Československé republiky. Také bychom se měli vyvarovat toho, aby byl zvolen člověk, který se svým způsobem stal nejen u nás symbolem korupce a tunelování a je spojen s těmi, kteří si podivnými transakcemi přivlastnili miliardy ze společného jmění.

Ten, kdo myslí na své děti a vnuky, na budoucnost, půjde k volbám a bude volit. Jen tak naše vlast bude hrdě stát jako rovný s rovnými nejen v Evropě, ale i na celém světě. Proto věřím, že všichni půjdeme k volebním urnám a vybereme prezidenta nás všech.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

 

vanoce-2017-a-pf-2018---ov-kscm.jpg---mensi.jpg

25. 11. 2017

Slavnostní setkání k 100. výročí VŘSR

V zasedací místnosti OV KSČM Semily se ve středu 22. listopadu uskutečnilo slavnostní setkání členů KSČM a sympatizantů u příležitosti 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

aurora.jpg

Účastníci setkání srdečně uvítali Doc. RSDr. Jaroslava Štraita, CSc., který v hlavním vystoupení pohovořil o významu VŘSR pro současné politické dění, významu pro další vývoj společnosti a hodnocení historických událostí z levicového pohledu.

Slavnostní charakter akce zvýraznily reprodukované písně slavného souboru Alexandrovců, promítání dobových filmových ukázek i výzdoba zasedací místnosti pravými ruskými samovary a malé občerstvení.

V neformální diskusi převládalo hodnocení současné situace po neúspěšných volbách do poslanecké sněmovny a z hlediska odkazu VŘSR i hledání východisek pro další cestu k budování spravedlivé lidské společnosti.

2017_011_022_setkani_ke_100-vyroci_vrsr_003---kopie.jpg 2017_011_022_setkani_ke_100-vyroci_vrsr_009---kopie.jpg

2017_011_022_setkani_ke_100-vyroci_vrsr_017---kopie.jpg 2017_011_022_setkani_ke_100-vyroci_vrsr_018---kopie.jpg 

2017_011_022_setkani_ke_100-vyroci_vrsr_002.jpg 2017_011_022_setkani_ke_100-vyroci_vrsr_023---kopie.jpg

Fotografie z akce: Miroslav Beran 

Další fotografie jsou umístěny ve fotoalbu pod názvem 100. výročí VŘSR.

28. 10. 2017

Stanovisko 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017

KSČM respektuje vůli voličů a děkuje za všechny odevzdané hlasy v její prospěch.

ÚV KSČM na svém jednání rozhodl:

 1. Nenominovat kandidáta KSČM do prezidentských voleb 2018.
 2. Po provedené analýze výsledků voleb svolat X. sjezd KSČM v dubnu 2018.

ÚV KSČM vyzývá ke společnému úsilí odbory, všechny levicové organizace a občanskou společnost, aby nepřipustily zhoršování již tak špatných životních podmínek lidí s nízkými příjmy, hypotékami a exekutory ohrožených rodin, seniorů a dalších sociálně zranitelných.

Autor: 

ÚV KSČM

Zdroj: 

ÚV KSČM

 

 

 

volby-2017.jpg

 

22. 10. 2017

Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017

v okrese Semily

 

Zapsaných voličů

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

60.145

40.042

66,58

40.011

39.699

99,22

 

 

Volební strana

Platné hlasy

Číslo

Název

Celkem

%

1

Občanská demokratická strana

4.640

11,68

2

Řád národa - Vlastenecká unie

102

0,25

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

57

0,14

4

Česká strana sociálně demokratická

2.203

5,54

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5.875

14,79

8

Komunistická strana Čech a Moravy

2.540

6,39

9

Strana zelených

459

1,15

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

391

0,98

12

Strana svobodných občanů

640

1,61

13

Blok proti islam.-Obran.domova

31

0,07

14

Občanská demokratická aliance

55

0,13

15

Česká pirátská strana

4.551

11,46

19

Referendum o Evropské unii

29

0,07

20

TOP 09

1.746

4,39

21

ANO 2011

10.235

25,78

22

Dobrá volba 2016

83

0,20

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

81

0,20

24

Křesť.demokr.unie-Čs.strana lidová

1.618

4,07

25

Česká strana národně sociální

28

0,07

26

REALISTÉ

205

0,51

27

SPORTOVCI

68

0,17

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

64

0,16

29

Svoboda a přímá dem.-T.Okamura (SPD)

3.903

9,83

30

Strana Práv Občanů

95

0,23

 

V rubrice "Volby do PSP ČR 2017" uvádíme výsledky získaných hlasů pro KSČM v jednotlivých obcích okresu Semily v porovnání s výsledky voleb v roce 2013.

 

21. 10. 2017

Stanovisko VV ÚV KSČM k výsledkům voleb

 

KSČM upřímně děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas jejím kandidátům. Z touhy voličů po změně dokázaly tentokrát vytěžit jiné politické subjekty. Co jejich sliby přinesou v praxi, se teprve ukáže. Česká levice zaznamenala volební propad. Zevrubnému rozboru ho podrobíme bez nejmenšího odkladu.

Tím rozhodněji se o životní zájmy země a každého, kdo svým umem a prací přispěl k jejímu rozvoji, musí zasadit nově zvolení poslanci KSČM. Najdou oporu v desítkách tisíc komunistů Čech a Moravy i statisících našich příznivců. V úsilí o mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma nabízíme vstřícnou spolupráci napříč politickým spektrem i nejširší občanskou veřejností.

VV ÚV KSČM

 

V. Filip: Pojďme změnit dnešek

18. 10. 2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás pozval ve dnech 20. a 21. října 2017 k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dejme stop rozkrádání majetku naší země, kšeftování se zdravím. Pokud své miliardy má pouze pár vyvolených, je to špatný signál pro další budoucnost. Nedopusťme, aby vzdělání bylo pouze pro bohaté. Vraťme lidem jistotou klidného života dnes i pro další generace. Evropská unie musí být pro nás partnerem, ne diktátorem. Za dobře odvedenou práci požadujeme adekvátní odměnu na evropské úrovni. Nechceme války, agrese a terorismus. Je to jen několik důvodů, proč jít v tomto roce k volbám. Rozhodujeme sami o sobě a naší budoucnosti.

 

 

a4-web.jpg

 

12. 10. 2017

Životní zájmy občanů brání KSČM

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém dnešním zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které zveřejňujeme v plném znění.

K tomu, před čím už více než rok naléhavě varuje KSČM, se pod tlakem zdrcujících fakt přiznal sám premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), když prohlásil, že Česká republika může se zásobami lithia i ještě drahocennějších nerostů, které jsou jejím majetkem, svrchovaně nakládat znovu až v roce 2025. Všichni ti, kdo to způsobili, musí nést politické i zákonné důsledky.

KSČM rozhodně odmítá nařčení, že nadřazuje vlastní cíle životním zájmům země. Toho se dopouštějí právě ti, kdo Českou republiku zbavili kontroly nad jejími strategickými surovinami a své intriky ke škodě vlastní země zastírají prolhanými legendami i urážkami. Této politice musí učinit přítrž už mimořádná schůze Poslanecké sněmovny PČR, svolaná z iniciativy KSČM. Musí na vládě požadovat, aby

- neprodleně vypověděla »Memorandum o porozumění« s australskou společností EMH, uzavřené za zády vlády, zákonodárců a občanské veřejnosti,

- podala vyčerpávající vysvětlení, proč byly nejen k těžbě, ale i dalšímu zhodnocení českých nerostů poskytnuty zcela neodůvodněné výsady firmě, která neprošla řádným výběrovým řízením a neprokázala ani adekvátní výsledky v oboru,

- vyvodila zákonné důsledky vůči všem, kdo tak učinili navzdory pochybné vlastnické struktuře EMH, v níž figurují i subjekty spojené s rozkradením a bankrotem OKD, a tím, že v »Memorandu o porozumění« odkazují na dohodu o ochraně investic mezi ČR a Austrálií, zavdali záminku i k možnému vydírání českých daňových poplatníků arbitráží, jaké je z podobných »transakcí« už oloupily o desítky miliard.

Naší zemi hrozí zcizení nerostného bohatství světového významu. Zabrání tomu jen zákon, opravňující k jeho těžbě i dalšímu zhodnocení výlučně český průmysl ve veřejném vlastnictví. KSČM ho nové Poslanecké sněmovně navrhne v nejbližším možném termínu.

Volte KSČM!

Výkonný výbor ÚV KSČM, 12. října 2017

 

13. 10. 2017

Do rubriky "Volby do PS PČR 2017" jsme vložili rozhovor Haló novin s vedoucím lídrem kandidátky KSČM v Libereckém kraji Bc. Stanislavem Mackovíkem.

 

setkani-kandidatu.jpg

 

 

19. 9. 2017

Do rubriky "Volby do PS PČR 2017" jsme vložili článek kandidátky KSČM v Libereckém kraji Šárky Kalvové: Platy a odměny učitelům a podhodnocení jejich práce.

 

18. 9. 2017

Zájezd do Svojšic

V sobotu 16. září 2017 jsme se zúčastnili autobusového zájezdu na Setkání občanů v obci Svojšice v Pardubickém okrese, kde byla oficielně zahájena předvolební kampaň KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Autobusový zájezd organizoval OV KSČM Semily a volná místa nabídl i zájemcům z okresů Liberec a Jablonec nad Nisou, jejichž stranické orgány hromadný zájezd na tuto akci nepořádaly. Trasa autobusu tedy vedla z Liberce, přes Turnov, Semily, Košťálov, Lomnici nad Popelkou, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Heřmanův Městec do Svojšic.

Obec Svojšice se v minulosti proslavila především díky konání folkových, dechovkových i punkových festivalů v místním kulturním areálu. Každý podzim zde vystupují amatérské folkové skupiny na akci nazvané „Svojšický podzim“.

kopie---2017_009_016_svojsice_005.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_008.jpg

A právě v tomto krásném kulturním areálu se sešlo několik tisíc levicově smýšlejících občanů, aby zahájili ostrou fázi předvolební kampaně KSČM. Velice rádi jsme v propagačním stánku OV KSČM Semily prezentovali činnost semilských komunistů a prostřednictvím fotografií na panelech jsme zájemce informovali o nejdůležitějších akcích, které jsme organizovali v uplynulém období.

kopie---2017_009_016_svojsice_003.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_002.jpg

Zájem návštěvníků se soustředil i na regionální výrobky, které jsme jim ve stánku nabízeli, jako např. tradiční lomnické suchary, bavlněné pleny z Libštátského textilního závodu, skleněné vánoční ozdoby z Rautisu Poniklá, ovocné Lažanské mošty, plechové hračky z KOVAP Náchod a další upomínkové a propagační předměty.

Setkání bylo doprovázeno bohatým kulturním programem, který přitahoval návštěvníky před hlavní pódium, kde nejprve vyhrávala dechová hudba „Pardubická šestka“, aby ji potom vystřídala populární dvojice „Eva a Vašek“, která svým vystoupením a neformálním přístupem k posluchačům nadchla a potěšila všechny přítomné.

kopie---2017_009_016_svojsice_014.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_023.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_020.jpg

Oficiální část byla zahájena českou a slovenskou státní hymnou a potom se již na pódiu představili vedoucí představitelé KSČM v čele s předsedou s. Vojtěchem Filipem, který přednesl hlavní projev. Vysvětlil, proč KSČM letos zvolila předvolební heslo „Mír, spravedlnost, bezpečí“. Za mír je třeba neustále bojovat – naše členství v NATO není zárukou bezpečnosti České republiky – proto budeme žádat referendum o vystoupení z něj.

kopie---2017_009_016_svojsice_039.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_046.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_042.jpg

Předseda poslaneckého klubu KSČM s. Pavel Kováčik vyzval k odevzdání hlasů pro KSČM, což je jedinou cestou, jak zesílit hlas neprivilegovaných – těch, kteří nerestituovali, nekradli, živí se poctivou prací, nebo žijí na zaslouženém odpočinku.

Na pódiu se představili i vedoucí kandidáti KSČM z některých krajů a představili se i kandidáti do PS PČR z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Oficiální část byla zakončena tradičně zpěvem Internacionály. A nutno ocenit i to, že přes nepřízeň počasí a vydatnou dešťovou přeháňku, vydrželi účastníci až do konce programu.

Takže – v roce 2018 opět na shledanou ve Svojšicích !!!

                                        Jaroslav Houha, místopředseda OV KSČM Semily

                                        Fotografie: Mirek Beran  

17. 9. 2017

V sobotu 16. září 2017 se početná výprava zúčastnila zájezdu, organizovaném Okresním výborem KSČM Semily a vydala se na zahájení volební kampaně KSČM na Setkání občanů ve Svojšicích v Pardubickém okrese.

Podrobnější zprávu o zájezdu přineseme v nejbližších dnech. Prozatím, jako malou nabídku atmosféry tohoto setkání, přinášíme několik fotografií, které jsme umístili do fotoalba pod názvem "Svojšice 16. 9. 2017".

p1140585.jpg

 

1. 9. 2017

Odvrátit teror, dokud je čas

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které uvádíme v plném znění.

Chaos i násilí a teror, provázející nezvládnutou migrační krizi, budí obavy i mezi našimi občany. Teď se z nich snaží těžit i stoupenci kroků USA, NATO i EU, které ji mají na svědomí. Otázka, kdo lidem bezpečí skutečně zaručí a kdo to jen pokrytecky naslibuje, bude těžištěm říjnových voleb do PS PČR. KSČM nesleví nic z toho, oč se zasazuje od samého počátku krize.

Pro nás je ochrana českých životů a veřejného pořádku cílem, který nepodřídíme žádným vnějším závazkům. V České republice, kde žijí cizinců statisíce, je vítán jen ten, s kým nepřichází zločin, ale bude dodržovat naše zákony a respektovat naše zvyky a kulturní tradice. Přistoupit na kvóty, které nic neřeší, nás nedonutí ani vyděračské sankce. Bezpečnost republiky a celé Evropy zajistí jen spravedlivý mír, a ne války za »změnu režimu«. Oběti agrese a velmocenské loupeže musí odškodnit jejich viníci. Masový exodus do Evropy zastaví jen důstojná vyhlídka pro všechny, kdo prchají před dílem zkázy. O to se zasadí KSČM.

Výkonný výbor ÚV KSČM, 1. září 2017

 

 

27. 8. 2017

Pomezní boudy 26. 8. 2017

Uplynulo již 94 let od prvního mezinárodního proletářského srazu v Krkonoších. Každoročně se zde setkávají čeští, slovenští, němečtí a polští levicově orientovaní občané, aby svojí účastí vyjádřili odhodlání bojovat za život v míru a za sjednocování lidí proti nebezpečí fašismu a proti nebezpečí vzniku nového válečného konfliktu.

Před novou budovou celnice v Horní Malé Úpě, kde se letošní setkání uskutečnilo, nechyběli mezi asi 200 účastníky zástupci OV KSČM Semily a Místní organizace Klubu českého pohraničí Lomnice nad Popelkou.

p1140468.jpg p1140461.jpg

Pravidelným účastníkem těchto setkání je Ing. Jaromír Kohlíček, který se i v letošním roce úspěšně zhostil role překladatele a tlumočníka. S hlavním projevem vystoupil poslanec Parlamentu ČR za KSČM Zdeněk Ondráček, v další části vystoupili předseda Národní rady Klubu českého pohraničí Rudolf Peltan, předsedkyně OV Českého svazu bojovníků za svobodu v Trutnově paní Šulcová, předsedkyně KV KSČM v Hradci Králové Věra Žižková a s pozdravnými projevy a zdravicemi vystoupili zástupci delegací Komunistické strany Německa, Die Linke a Komunistické strany Polska.

p1140465.jpg p1140474.jpg p1140476.jpg  

Po závěrečné Internacionále se část účastníků přesunula do hotelu Pod Pralesem, kde setkání pokračovalo besedou s poslancem PČR Zdeňkem Ondráčkem, předsedou NR KČP Rudolfem Peltanem a dalšími zahraničními hosty proletářského srazu.

p1140490.jpg p1140491.jpg

Fotografie z akce jsou umístěny ve fotoalbu pod názvem Pomezní boudy 2017. 

 

 

27. 8. 2017

V pátek 25. srpna 2017 se zúčastnilo 13 zástupců okresní semilské organizace KSČM a lomnické místní organizace Klubu českého pohraničí vzpomínkového setkání v Holanech v okrese Česká Lípa.

Společně s ostatními 80 účastníky jsme položili kytice k základnímu kameni a pamětní desce, která připomíná protiválečnou a antifašistickou manifestaci 28. 8. 1938, které se zúčastnilo okolo 30 000 Čechů a Němců, kteří se zde před 79 lety sešli u příležitosti položení základního kamene na plánovanou výstavbu dětské ozdravovny.

     p1140421.jpg p1140425.jpg

     p1140430.jpg p1140432.jpg

V následné besedě v místním sále jsme vyslechli poutavou, zajímavou a mnoha historickými fakty podloženou přednášku historika Doc. RSDr. Jaroslava Štraita, CSc. a besedovali jsme s místopředsedou ÚV KSČM s. Josefem Skálou a poslancem Parlamentu ČR s. Josefem Šenfeldem.

     p1140435.jpg p1140445.jpg

Fotografie z této akce jsou uloženy ve fotoalbu pod názvem "Holany 2017".

 

20. 8. 2017

holany2017.jpg

 

9. 8. 2017

mackovik_banner.jpg

Do hlavního MENU byla vložena nová rubrika "Volby do PSP ČR 2017", v níž najdete stručný volební manifest, volební priority KSČM, kandidátní listinu KSČM v Libereckém kraji, rozhovor kandidátky za KSČM Mgr. Šárky Kalvové a kandidáta KSČM Lukáše Fuksy pro Haló noviny. Další příspěvky budeme zařazovat průběžně.

 

3. 8. 2017

Okresní výbor KSČM Semily organizuje autobusový zájezd na Setkání občanů ve Svojšicích (dříve konané pod Kunětickou horou) v sobotu 16. září 2017.

Autobus vyjíždí ze Semil v 8,00 hodin z autobusového nádraží, se zastávkami v 8,05 u nádraží ČD Semily, v 8,15 na náměstí v Košťálově a v 8,30 hodin na autobusovém nádraží v Lomnici nad Popelkou.

Cena zájezdu 200,- Kč pro dospělé účastníky, děti do 15 let zdarma.

Přihlášky do 31. 8. 2017 přijímá OV KSČM Semily. Zveme srdečně všechny členy, přivítáme i sympatizanty a další zájemce.

 

0001.jpg

 

11. 6. 2017

Všechny síly do boje za mír a proti fašismu - zaznělo ze Žalého

     V jihozápadní části Krkonoš se nachází hora Žalý, která nabízí návštěvníkům jeden z nejkrásnějších výhledů z Krkonoš do širokého okolí.

     V období před vypuknutím 2. světové války se v lese v prostoru Žalého tajně scházeli čeští, polští a němečtí antifašisté a společně organizovali a domlouvali ilegální odbojovou činnost a spolupráci. Vůdčí osobností byl Josef Hrubý, obětavý komunista a vlastenec, který pomáhal ohroženým osobám, rozšiřoval stranický tisk a zprostředkovával styk s vedením KSČ. Jeho činnost byla gestapem odhalena, v únoru 1941 byl zatčen a 1. února 1943 v Berlíně – Plötzensee popraven společně s dalšími čtyřmi spolubojovníky proti fašismu.

     Každoročně pod patronací Okresního výboru KSČM v Semilech jsou pořádána setkání antifašistů, na nichž je uctíván odkaz všech bojovníků proti fašistickému útlaku, kteří položili své životy v boji za mírový život všech generací.

     V sobotu 10. června 2017 se konalo tradiční Mezinárodní setkání antifašistů, organizované OV KSČM Semily společně s Klubem českého pohraničí v Lomnici nad Popelkou. Téměř 60 účastníků se sešlo dopoledne v kinosále Kulturního domu JILM v Jilemnici, kde v rámci panelové diskuse prezentovali své názory na současnou situaci v bezpečnostní politice,  upozornili na nebezpečí nového válečného konfliktu, narůstající neofašismus, ohrožování života v míru a odsoudili některá negativní nepřijatelná jednání našich politických představitelů.

     Mezi hosty uvítali účastníci místopředsedu ÚV KSČM Josefa Skálu, poslance Evropského parlamentu Ing. Jaromíra Kohlíčka, delegaci Polské strany dělnické z Lubaně vedenou Kazimierzem Binaškem, delegaci Komunistické strany Německa a Revolučního svazu přátelství vedenou Jürgem Hebestraitem, zastupitele Libereckého kraje za KSČM Ing. Miloše Titu, předsedu Klubu českého pohraničí Libereckého kraje Leoše Hamrského a další zástupce Vlasteneckého sdružení antifašistů, Klubu českého pohraničí, Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, Levicového klubu žen, Společnosti česko kubánského přátelství a další.

     Podnětná diskuse a výměna názorů zúčastněných hostů vyústila v jednomyslné přijetí společné rezoluce.

     Poté již účastníci přesedli do přistaveného autobusu a společně odjeli do obce Valteřice, kde položením kytic na hrob Josefa Hrubého uctili památku a odkaz tohoto významného předválečného bojovníka proti fašismu.

     Další cesta autobusu již zamířila na Benecko k hotelu Zlatá vyhlídka, odkud byl organizován individuální výstup na horu Žalý k památníku setkávání antifašistů, který byl péčí VSA a KČP v minulých letech zrestaurován a obnoven.

     Důstojný pietní akt byl zahájen projevy a zdravicemi zahraničních hostů a představitelů KSČM a KČP, slavnostní atmosféru vytvořily i rozvinuté prapory Klubů českého pohraničí a německých a polských soudruhů. Po položení kytic a květin k památníku byl pietní akt ukončen Internacionálou.

     Příznivé slunečné počasí umožnilo krásný výhled z vrchu Žalého do širokého okolí Krkonoš i do kraje. Možnost dobrého občerstvení nabídla restaurace Diana na Žalém, kde byla pro všechny rezervována místa a v příjemném prostředí byla příležitost i k dalším neformálním besedám.

     Společný odjezd zpět do Jilemnice ukončil letošní Mezinárodní setkání antifašistů Žalý 2017.

Fotografie z akce jsou uloženy ve fotoalbu pod názvem "Žalý 2017".

Rezoluce Mezinárodního setkání antifašistů v Jilemnici a na Žalém dne 10. 6. 2017  

My, účastníci Mezinárodního setkání antifašistů, skládáme hold všem hrdinům boje proti fašismu i obětem jeho teroru a zvůle. Pro nás je pravda o vinících, průběhu i výsledcích nejděsivější války dějinnou hodnotou, již proti lžím a falzifikacím budeme bránit i nadále. Plně to platí i o dekretech prezidenta Edvarda Beneše, jež měly oporu v rozhodnutích protihitlerovské koalice a jsou neměnnou součástí našeho právního řádu.

Tím víc i nás rozhořčili vicepremiér P. Bělobrádek, ministr D. Herman i další politici a duchovní, kteří se zúčastnili nedávného sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Svým vystupováním sprostě urazili každého vlastence a antifašistu. Landsmanšaft vznikl jako doupě nenávistného revanše. Řadu svých stanovisek v jeho duchu nevzal zpátky dodnes. Podlézat jeho demagogii – navíc ústy členů české vlády – je vlastizradou přinejmenším v morálním smyslu.

Důrazně protestujeme proti jejímu rozhodnutí z popudu ministra M. Stropnického, jež jednu ze dvou brigád Armády ČR podřizuje divizi německého bundeswehru. Válečné přípravy sílí znovu proti Rusku, jež se o naší záchranu před genocidou zasloužilo především. Odmítáme je kategoricky! Česká armáda se jich nesmí účastnit! Ihned a jednou provždy třeba skoncovat i s provokativními průjezdy americké armády naším územím! Na české půdě nemají vojska agresora co pohledávat! NATO není zárukou bezpečnosti, nýbrž zdrojem napětí, nesmyslného zbrojení a válečné hrozby! Agrese proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii to prokázaly jako na dlani.

Věrni světlé památce těch, kdo položili život na frontách II. světové války, v řadách protifašistického odboje, v partyzánských oddílech i na barikádách květnového povstání, na popravištích, v mučírnách i koncentrácích nacistické bestie, vložíme do boje za mír a proti fašismu všechny své síly.

Všechny ty, kdo mají na svědomí agrese z posledních let, či ženou svět do nových krveprolití, musí stihnout ten nejpřísnější trest!

Účastníci mezinárodního setkání antifašistů.

    

p1140189--2-.jpg

            

 

Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Semilech

spolu s Místní organizací Klubu českého pohraničí v Lomnici nad Popelkou

 pořádají tradiční

Mezinárodní setkání antifašistů

Žalý 2017

v sobotu 10. června 2017 od 10,00 hodin 

se srazem účastníků ve společenském domě JILM v Jilemnici.

Program:  10,00 hodin  -  Zahájení, uvítání přítomných

                                         Úvodní referáty pořádajících organizací

                                         Panelová diskuse

                                         Schválení rezoluce

Ve 12,00 hodin společný odjezd účastníků autobusem z Jilemnice do Valteřic k hrobu Josefa Hrubého, kde položením kytice uctíme památku tohoto organizátora protifašistického odbojového hnutí v období před 2. světovou válkou, popraveného nacisty v Berlíně 1. 2. 1943.

Po příjezdu autobusu na veřejné parkoviště u hotelu Zlatá vyhlídka na Benecko bude následovat individuální turistický výstup cca 2 km k památníku Setkávání antifašistů na Žalém (pro imobilní účastníky bude zajištěn odvoz osobními vozidly k památníku).

Program pietního aktu: 14,00 hodin -  Krátké projevy zástupců KČP a  

                                                             zahraničních účastníků

                                                             Kladení kytic přítomnými delegacemi

                                                             Internacionála

Po skončení pietního aktu výstup cca 200m k rozhledně a restauraci na vrchu Žalý, kde je možnost se občerstvit a neformálně pobesedovat.

V 16,30 hodin společný odjezd autobusem z parkoviště u hotelu Zlatá vyhlídka zpět do Jilemnice ke společenskému domu JILM.

Těšíme se na Vaši účast, přijďte podpořit náš společný boj proti fašismu a válce, společný boj za  přátelství, spolupráci a světový mír.

 

 

4. 5. 2017

Pietní shromáždění v Chuchelně 2017.

     Uplynulo již 72 let od doby, kdy se malá podkrkonošská obec Chuchelna významně a natrvalo zapsala do historie bojů za svobodu.

     Ve čtvrtek 3. května 1945 česko-sovětská skupina místních obyvatel s partyzány napadla a odzbrojila německé vojáky, kteří chtěli odvážet ze skladu v bývalé továrně oblečení pro německou armádu. Na přístupových cestách udělali zátarasy z poražených stromů a sloupů a přerušili telefonní spojení z Chuchelny do Semil a na Kozákov, kde měla německá armáda pozorovatelnu.

     Zprávy o událostech a povstání v Chuchelně se rychle roznesly do celého Podkrkonoší, plamen povstání se přenesl do Semil, Benešova u Semil, Jilemnice, Turnova, Železného Brodu, Lomnice nad Popelkou, Nové Paky a dalších obcí.

     Všechny tyto památné události si připomněli účastníci pietního shromáždění, které pod záštitou Libereckého KV KSČM uspořádaly před pomníkem obětí 1. a 2. světové války v Chuchelně organizace Klubu českého pohraničí společně s Okresním výborem KSČM v Semilech.

     Předseda OV KSČM Milan Mašek přivítal mezi četnými hosty 1. místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka, místopředsedu Národní rady Klubu českého pohraničí Zbyňka Cincibuse, tajemníka Libereckého KV KSČM Františka Chota, zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu, předsedu OV KSČM Česká Lípa Václava Větrovce, krajského zastupitele Libereckého kraje Miloše Titu a další účastníky pietního shromáždění.

p1130645.jpg p1130647.jpg

     V projevu Zbyňka Cincibuse byla vzpomenuta statečnost a hrdinný boj chuchelských odbojářů proti nacistickým okupantům a odkaz padlých bojovníků pro současnost. Za zvuků Pochodu padlých revolucionářů pak přítomné delegace položily pietní kytice k památníku obětí.

 p1130648.jpg p1130649.jpg

     Po ukončení pietního shromáždění se účastníci odebrali do zasedací místnosti Obecního úřadu, kde si v neformální besedě znovu připomenuli události z počátku května 1945, které vyvrcholily pražským povstáním, osvobozujícím bojem Rudé armády a ukončením 2. světové války.

p1130675.jpg p1130680.jpg

     Další fotografie najdete ve fotoalbu pod názvem "Chuchelna 2017"     

4. 5. 2017

Jaký byl 1. máj v Semilech?

      Podmračená obloha, kterou se nesměle prodíraly sluneční paprsky, ale především silný a studený vítr vanoucí od dosud zasněžených vrcholků Krkonoš přidělaly vrásky na čelech organizátorů prvomájové oslavy Svátku práce v Semilech.

      Bylo zřejmé, že pokud se uskuteční plánovaný program na venkovním prostranství před Kulturním centrem Golf, prokřehnou nejen všichni účastníci, zejména ti ve vyšším věku, ale i malé dětské mažoretky, které slíbily vystoupit v rámci kulturního programu.

      Operativně bylo rozhodnuto přesunout prvomájové setkání a celý připravený program do vnitřních prostor Kulturního centra Golf.

      Téměř stovka účastníků ve zcela zaplněné restauraci vyslechla Píseň práce, kterou byla důstojně zahájena oslava 1. máje – Svátku práce a mezinárodního dne pracujících. V hlavním projevu členky ÚV KSČM a Libereckého KV KSČM Ph.Dr. Věry Pickové a v následujícím vystoupení člena Libereckého KV KSČM a kandidáta KSČM pro volby do PS PČR na podzim 2017 Ing. Františka Peška byla zdůrazněna nutnost trvalého úsilí o obhajobu práv pracujících, řešení problémů v sociální oblasti, snižování mezinárodního napětí, odstranění válečných hrozeb a zvyšování bezpečnosti a suverenity naší země.

p1130621.jpg p1130624.jpg

 

      Na tyto úkoly bude zaměřen i volební program KSČM, který budou obhajovat zvolení kandidáti KSČM do Poslanecké sněmovny.

      Oficielní část prvomájového shromáždění byla ukončena Internacionálou.

      A potom již taneční parket restaurace patřil malým mažoretkám ze Střediska volného času Sluníčko z Lomnice nad Popelkou, které v působivém a dojemném vystoupení předvedly výborné pohybové a taneční výkony.

      Následovalo vystoupení mažoretek seniorského věku, o více než 2 generace starších, které si pro semilské publikum připravily vtipné taneční číslo, které bylo uvedeno pod názvem „Báječné ženy z Košťálova“. 

      Kulturní část slavnostního odpoledne pokračovala koncertem dechové hudby „Semilská 12“ a skvěle zahrané a zazpívané písničky vyzvaly mnohé účastníky na taneční parket. A na závěr ještě pokračovala taneční veselice s písničkami populárního hudebníka na klávesové nástroje p. Šilhána.

      Přestože počasí moc radosti neudělalo, na průběhu prvomájových oslav v Semilech se to nijak výrazněji neprojevilo. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění celé akce, všem, kteří svými vystoupeními přispěli k důstojné kulturní a společenské zábavě a v neposlední řadě všem, kteří se oslavy Svátku práce zúčastnili. 

       Další fotografie z oslavy 1. máje najdete ve fotoalbu. Srdečně děkujeme za jejich poskytnutí Mirkovi Beranovi z Turnova.

 


 

Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Semilech

společně s protifašistickými a vlasteneckými organizacemi

pod záštitou Libereckého KV KSČM

Vás srdečně zvou na

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

věnovaném vzpomínce na povstání v květnu 1945,

které se z obce Chuchelna rozšířilo do celého Podkrkonoší.

 

středa 3. května 2017 v 15,30 hodin

u pomníku obětí 1. a 2. světové války

v Chuchelně

Po skončení pietního aktu se v zasedací místnosti

Obecního úřadu uskuteční beseda s historiky o významu tohoto povstání pro současný boj proti fašismu, za mír.

 


 

ccf23042017.jpg

 

 

 

 

 

Společné stanovisko volených funkcionářů KSČM, poslanců KSČM v Evropském parlamentu a vedení PK KSČM v PS PČR ze dne 7. 4. 2017

 

KSČM je vážně znepokojena informacemi o raketovém útoku americké armády na základnu syrských vojenských sil na území Sýrie.

Útok považuje za jednostranný akt vojenské agrese proti suverénnímu členskému státu OSN a porušení mezinárodního práva a který ohrožuje mír a bezpečnost v celém regionu.

Prohlubující se destabilizace celé oblasti a další eskalace násilí podkopává předtím dobré vyhlídky na mírové uspořádání v Sýrii a vytvoření protiteroristické koalice a ukončení lidského strádání.

Zkušenosti z Libye a Iráku ukazují, že tato cesta nikam nevede.

Vyzýváme Spojené státy americké k okamžitému zastavení vojenské agrese a zdrženlivosti, zřeknutí se všech dalších jednostranných akcí, návratu k slibnému jednání v Astaně a k hledání společného řešení pod hlavičkou Rady bezpečnosti OSN.

Autor: 

Mediální úsek ÚV KSČM

 

7. 4. 2017
Prohlášení Světové rady míru k raketovému útoku USA na cíle v Sýrii

Světová rada míru odsuzuje současné raketové útoky USA na cíle v Sýrii jako akt další eskalace imperialistické intervence v Sýrii a celém regionu. Jedná se o zločin, jehož záminkou je údajné použití chemických zbraní syrskou armádou ve městě Khan Sheikhoun blízko Idlibu. 

Bombardování Sýrie ze strany USA nepředstavuje pouze porušení principů Charty OSN, ale také pokračování politiky předchozích vlád USA, nyní sledované vládou prezidenta Donalda Trumpa. Poté, co vytvořili, vycvičili a financovali žoldácké ozbrojené skupiny tzv. Islámského státu a dalších, poskytují nyní USA, NATO a Evropská unie, společně se svými spojenci v regionu, podobně jako opakovaně v minulosti, svou podporu ozbrojeným teroristickým silám skrze útoky na syrskou armádu. Za těmito útoku jsou plány na vytvoření „Velkého Středního východu“, ve kterém by imperialismus ovládal energetické zdroje a ve kterém by existovaly jím dosazené režimy v nových hranicích.

Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu s národy Středního východu a podporuje jejich právo na to, aby mohly svobodně rozhodnout o své budoucnosti bez jakéhokoliv zahraničního vměšování. Světová rada míru odsuzuje pokrytectví a dvojí morálku imperialistů, kteří podporují a páchají útoky proti celým národům, nutíce statisíce lidí, aby se staly uprchlíky, zatímco „roní slzy“ nad osudy lidí, kteří jimi byli přinuceni utéct ze svých domovů, aby si zachránili své životy. Světová rada míru vyzývá své členy a přátele, aby odsoudili imperialistickou intervenci na Středním východě a vyjádřili svou solidaritu s národy, které jsou jejími oběťmi. 

Sekretariát Světové rady míru, 7. dubna 2017

 

 

21. 3. 2017

jiri-vanicky-1.jpgS hlubokým zármutkem oznamujeme, že  20. března 2017 po krátké nemoci nás opustil ve věku 83 let soudruh Jiří Vanický, dlouholetý funkcionář komunistické strany, zastupitel Města Semily, aktivní člen Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska a řady dalších zájmových organizací, vynikající člověk, dobrý přítel a kamarád, příkladný komunista.

Poslední rozloučení se koná v pátek 24. března 2017 ve 13,30 hodin v Semilech.

Čest jeho poctivé práci, čest jeho památce!

 

 

18. 3. 2017

Krajská „nominační“ konference

V restauraci Městské sportovní haly v Jablonci nad Nisou se v sobotu 11. března 2017 sešli delegáti krajské „nominační“ konference KSČM Libereckého kraje, aby zvolili pořadí kandidátů na kandidátní listině KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

wp_20170311_11_41_59_pro.jpgMandátová komise konstatovala, že na konferenci jsou přítomni všichni delegáti, zvolení na okresních konferencích. Za libereckou KSČM bylo přítomno 8 delegátů, za jabloneckou 6, za českolipskou 8 a za semilskou stranickou organizaci bylo přítomno 6 delegátů, celkem 28 delegátů.

Za ÚV KSČM se jednání zúčastnil předseda poslaneckého klubu KSČM s. Pavel Kováčik.

Činnost krajského výboru od minulé krajské konference v roce 2016 zhodnotila ve své zprávě předsedkyně KV KSČM s. Lysáková.

wp_20170311_11_42_29_pro.jpg wp_20170311_11_43_14_pro.jpg

Před tajnými volbami se představili někteří kandidáti, nominovaní z jednotlivých okresních organizací.

Nejprve proběhla podle upraveného volebního řádu volba lídra krajské kandidátky, do níž byli zařazeni vedoucí kandidáti z jednotlivých okresů.

Z odevzdaných 28 platných hlasů bylo pro s. Stanislava Mackovíka, navrženého libereckou a jabloneckou organizací, odevzdáno 17 hlasů, pro s. Lukáše Fuksu z České Lípy 7 hlasů a pro s. Jiřího Boudného ze Semil 4 hlasy.

V následující volbě bylo většinou delegátů schváleno, že proběhne přímá tajná volba pořadí na 2 – 18 místo na kandidátní listině.

Našim delegátům se nepodařilo prosadit, aby byla prováděna spravedlivější volba pořadí tak, aby byli proporcionálně zastoupeni kandidáti z jednotlivých okresů.

Podle výsledku součtu přidělených pořadí jednotlivým kandidátům vzešlo toto pořadí k zařazení na kandidátní listinu KSČM Libereckého kraje:

1. Bc. Mackovík Stanislav, Liberec

2. Mgr. Kalvová Šárka, Česká Lípa

3. Fuksa Lukáš, Česká Lípa

4. Ing. Tita Miloš, Česká Lípa

5. Mgr. Havelka Jaroslav, Liberec

6. Ing. Malec Jan, Česká Lípa

7. Sieberová Lucie, Jablonec nad Nisou

8. Mgr. Staňková Dagmar, Jablonec nad Nisou

9. Ing. Pešek František, Jablonec nad Nisou

10. Mgr. Skřivánková Věra, Liberec

11. JUDr. Vondruška Josef, Liberec

12. Boudný Jiří, Semily

13. Dvořáková Babáková Stefanie, Semily

14. Šlechta Jaroslav, Semily

15. Větrovec Václav, Česká Lípa

16. Ing. Horázný Miroslav, Jablonec nad Nisou

17. Čížek Lukáš, Liberec

18. Tomášek Oldřich, Semily

Tato kandidátka podléhá ještě definitivnímu schválení na zasedání ÚV KSČM. Pořadí mohou ještě výrazně změnit i preferenční hlasy voličů v říjnových volbách.

V přijatém usnesení byla vzata na vědomí zpráva předsedkyně KV KSČM o činnosti a výsledcích práce od krajské konference v roce 2016 a zabezpečení podílu krajské stranické organizace na přípravě voleb do PS PČR.

Konference schválila volební zmocněnkyní s. Lysákovou a její náhradnici s. Novákovou Hrabálkovou.

 

5. 3. 2017

Celookresní oslava Mezinárodního dne žen, organizovaná Okresním výborem KSČM ve spolupráci se ZO KSČM Lomnice nad Popelkou se velice vydařila. V nádherném sále lomnického zámku se všichni přítomní účastníci příjemně pobavili a důstojně oslavili  tento významný svátek všech žen.

p1130554.jpg p1130555.jpg

p1130562.jpg p1130566.jpg

p1130558.jpg p1130575.jpg

 

 

 

Celookresní oslava MDŽ

gratulace-2.jpg

Okresní výbor KSČM ve spolupráci se Základní organizací KSČM v Lomnici nad Popelkou pořádají oslavu Mezinárodního dne žen

v sobotu 4. března 2017 od 14,00 do 17,00 hodin

v zámku v Lomnici nad Popelkou.

V kulturní části vystoupí mažoretky a k poslechu i tanci zahraje skupina Melodika Duo z Turnova.

Občerstvení zajišťují členové ZO KSČM Lomnice nad Popelkou.

Doprava účastníků na akci a zpět je možná individuálně  os. auty na základě vzájemné dohody mezi členy, nebo je možné využít autobusových spojů do Lomnice n. P.:

Turnov, aut. nádr.                       odj. 11,44 hod.

Semily, aut. nádr.                       odj. 12,40 hod.

Rokytnice n. J., nám.                  odj. 11,05 hod.

Jilemnice, aut. nádr.                   odj. 11,37 hod.

 

Zpět z Lomnice n. Pop., aut. nádr.:

do Turnova                                 odj. 16,01 hod.

do Semil                                     odj. 16,00 hod.

do Jilemnice a Rokytnice           odj. 18,16 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ženám, které se nemohou společné oslavy zúčastnit, přejeme k jejich svátku – Mezinárodnímu dni žen, všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a optimismu. Děkujeme Vám za každodenní péči o rodinu a její příslušníky, děkujeme za statečnost a odvahu, s kterými bojujete za svá práva a přejeme Vám hodně sil do další činnosti.

                                                Okresní výbor KSČM Semily

 

 

29. 1. 2017

Okresní „nominační“ konference

V sobotu 21. ledna 2017 se ve společenské místnosti Sportovního centra v Semilech  konala okresní „nominační“ konference KSČM.

Zúčastnilo se jí 33 delegátů, tj. 84,6% z celkového počtu 39 delegátů zvolených na členských schůzích ZO KSČM a 11 hostů – delegátů s hlasem poradním.

Mezi čestnými hosty uvítali delegáti poslance Parlamentu ČR s. Bc. Stanislava Mackovíka, instruktora ÚV KSČM a tajemníka KV KSČM s. Chota, krajského zastupitele s. Dvořáka a předsedu OV KSČM Česká Lípa s. Větrovce.

kopie---wp_20170121_09_02_00_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_02_31_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_03_05_pro.jpg 

Zprávu o činnosti okresní stranické organizace při plnění závěrů IX. sjezdu KSČM a rozpracovaných úkolů minulé okresní konference přednesl předseda OV KSČM s. Mašek a v písemné podobě ji obdrželi i všichni delegáti konference, aby s ní mohli seznámit všechny členy ve svých základních organizacích.

kopie---wp_20170121_09_29_32_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_29_40_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_29_56_pro.jpg

V další části jednání se konference věnovala přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat na podzim 2017. Na základě zkušeností s organizováním volební kampaně do krajských zastupitelstev v roce 2016 a v souvislosti s dosaženými výsledky byly stanoveny a zpřesněny hlavní úkoly pro činnost okresního volebního štábu i základních organizací v přípravě voleb do PS PČR. Materiál v písemné podobě obdrželi všichni delegáti okresní konference k dalšímu zabezpečování v základních organizacích KSČM.

kopie---wp_20170121_10_02_27_pro.jpg kopie---wp_20170121_10_43_07_pro.jpg kopie---wp_20170121_11_36_10_pro.jpg

V diskusi k předloženým materiálům vystoupilo 12 účastníků konference.

Ke stěžejnímu úkolu současného období patří zodpovědný výběr kandidátů pro volbu do Poslanecké sněmovny. Z jednání členských schůzí ZO KSČM bylo vzneseno 11 návrhů kandidátů z okresu Semily. Z osobního projednání kandidatury se všemi navrhovanými, postoupili do tajné volby pořadí k zařazení na kandidátní listinu KSČM Libereckého kraje 4 navržení kandidáti, kteří se svojí kandidaturou vyjádřili souhlas.

Delegáti okresní konference v tajné volbě stanovili toto pořadí kandidátů z okresu Semily:

1. Jiří Boudný, ZO KSČM Semily 4

2. Jaroslav Šlechta, ZO KSČM Turnov 101

3. Stefanie Dvořáková Babáková, ZO KSČM Semily 4

4. Oldřich Tomášek, ZO KSČM Turnov 108

V tajné volbě 6-ti delegátů na krajskou „nominační“ konferenci, která se bude konat 11. 3. 2017 v Liberci, byli ze 14-ti navržených kandidátů zvoleni:

Věra Picková, Jaroslav Houha, Josef Rám, Jiří Boudný, Josef Svoboda a Jaroslav Šlechta.

Náhradníky byli zvoleni: Milan Mašek, Miroslav Beran a Oldřich Tomášek.

V přijatém usnesení schválili delegáti konference předloženou zprávu o činnosti okresní stranické organizace a zabezpečení příprav voleb do Poslanecké sněmovny PČR, vzali na vědomí volební teze KSČM pro volby do PS PČR a schválili výsledky voleb kandidátů z okresu Semily.

Další fotografie z průběhu akce jsou uloženy ve fotoalbu.

 

 

18. 1. 2017

Okresní „nominační“ konference

V sobotu 21. ledna 2017 se bude konat okresní „nominační“ konference KSČM semilského okresu.

Ve společenské místnosti Sportovního centra v Semilech se sejde 39 delegátů zastupujících 18 základních organizací KSČM, aby zhodnotili činnost okresní stranické organizace při plnění závěrů IX. sjezdu KSČM a rozpracovaných úkolů okresní konference z 9. 1. 2016.

Zároveň si zástupci základních organizací stanoví další úkoly v podílu okresní organizace na přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 a v tajné volbě zvolí kandidáty pro volbu do PS PČR a delegáty krajské „nominační“ konference KSČM.

Z členských schůzí ZO KSČM, konaných v období od 15. 10. 2016 do 5. 1. 2017 vzešlo 11 návrhů na kandidáty z okresu Semily do PS PČR a dalších 10 návrhů na kandidáty do PS PČR z jiných okresů Libereckého kraje. Dále bylo na těchto členských schůzích základních organizací navrženo 14 kandidátů na delegáty krajské "nominační" konference.

Přejeme všem delegátům okresní "nominační" konference mnoho úspěchů v jednání a rozhodování.

 

 

30. 12. 2016

 

alexandrovci.jpg

Vánoce zasáhla hrůzná tragédie. Desítky Alexandrovců už neuslyšíme. Pro svět jsou hlasem těch, kdo šli i přes krvavé řeky. Hrdinů, kteří nacismu zlomili hřbet. Síly, která tu hrůzu už nedopustí. Široké ruské duše, co se podělí i o to poslední. A prorazí i ostnaté dráty, které jí staví lež a nenávist.

Zemřeli cestou tam, kde ruský voják brání svobodu i dnes. Do Sýrie, již nevydal napospas genocidě. Čest jejich věčné památce!

Ta hudba vítězů to nevzdá. Své řady jistě brzy doplní. Svět, jemuž neokorala srdce, si už podmanila. Poselství, které mu nabízí, patří budoucnost!

PhDr. Josef Skála, CSc., místopředseda ÚV KSČM

 

 

 

1-christmas-1908578_960_720.jpg

19. 12. 2016

Hanebný nápad vedení Libereckého kraje

Pět milionů korun míní utratit současné vedení Libereckého kraje, v jehož čele stojí z korupce obviněný hejtman Martin Půta, na zasněžování v Bedřichově.

Protože v rozpočtu krajského resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti nejsou disponibilní finanční prostředky, tak se uvedená částka má zajistit převodem z resortu zdravotnictví.

Návrh převodu pěti milionů ze zdravotnictví byl projednáván 13. prosince na zdravotním výboru Libereckého kraje a zastupitelstvo se k němu má vyjádřit na svém zasedání v úterý 20. prosince. Předkladatelem převodu nemalé finanční částky ze zdravotnictví na zasněžování v Bedřichově je Petr Tulpa (oba Starostové pro Liberecký kraj), který byl v minulém volebním období nejprve pověřen řízením resortu sociálních věcí, následně stál v čele resortu zdravotnictví a v současném vedení kraje se věnuje řízení resortu školství. Kraj chce poskytnout investiční dotaci ve výši pěti milionů korun obci Bedřichov na kofinancování projetu zasněžování běžeckých stop. Další financování zajistí možná dotační titul ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zbývající částku 1,5 mil. Kč sám žadatel, tedy obec.

Pro Haló noviny situaci kolem dotace komentoval poslanec a zároveň krajský zastupitel (KSČM) Stanislav Mackovík»Jsem přesvědčen, že takové použití finančních prostředků z resortu zdravotnictví není dobré, peníze mohly být využity na smysluplnější projekt, rozhodně ne na sněžení. Nepodpořil jsem tento nápad na výboru a nepodpořím jej ani na úterním zastupitelstvu kraje. Je to ukázka arogance moci. V době, když například sestra, respektive tzv. zdravotnický asistent - bere za měsíc práce méně než deset a půl tisíce korun čistého. Na odděleních nemocnic, kde je kraj jejich jediným vlastníkem, jsou otlučené dveře pokojů, plechové noční stolky a mnohdy skoro muzeální postele, to vše z počátku osmdesátých let. Výborem tento nápad převodu milionů neprošel. Nepodpořil jej nikdo ze 14 přítomných. Já a ještě jeden člen výboru jsme hlasovali proti návrhu a dalších 12 členů se zdrželo.«

K dispozici původně bylo 50 milionů korun pro zdravotnictví. Nemocnice s poliklinikou v České Lípě získala celkem 33 milionů. Dalších 17 mil. Kč., si údajně kraj podržel jako rezervu na nikým neschválený a neprojednaný - ale krajem mediálně hodně ventilovaný nápad odkupu frýdlantské nemocnice. Následně tato částka 17 milionů korun mohla být včas použita třeba pro Krajskou nemocnici Liberec, která má ale celkem tři vlastníky. Těmi jsou Liberecký kraj a města Liberec a Turnov.

Podle Mackovíka bylo na výboru řečeno, že vedení měst by musela vyčlenit nějakou úměrnou částku ze svých financí a tu přidat k oněm krajským milionům. Bez finanční spoluúčasti všech akcionářů nebylo možné z kraje do nemocnice v Liberci převádět 17 milionů korun. Mackovík se při projednávání na výboru dotazoval Tulpy, zda kraj mohl celých 17 milionů poskytnout Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, která je stoprocentně ve vlastnictví kraje, tak Tulpa uvedl, že by to bylo možné.

Mackovík dále uvádí: »Pokud jde o Libereckou nemocnici, tak jedna členka výboru se zeptala Tulpy, zda resort zdravotnictví odeslal ostatním akcionářům výzvu ke spolufinancování. Tulpa odpověděl, že výzva neodešla. Znamená to, že města se nemohla finančně podílet, když k podílu nebyla ani vyzvána. To ukazuje, že vedení kraje si stále zakládá především na mediální popularizaci svého vlastního populismu a spoléhá se, že se místní a především Starostům nakloněná média o jejich manažerských přehmatech nebudou zmiňovat. Sedmnáct milionů přitom mohlo posloužit v Liberecké nemocnici na výměnu oken oddělení následné péče. Nebo v Českolipské nemocnici na řešení problémů starých rozvodů vody, elektřiny a odpadů. Ke konci tohoto roku si kraj naplánoval vzít z nepoužitých 17 milionů pět milionů na zajištění běžecké stopy. S ohledem na skutečnou situaci ve zdravotnictví považuji použití pěti milionů z rozpočtu kraje na rozprašování vody za hanebný nápad.«

(za)    Haló noviny 19. 12. 2016