Jdi na obsah Jdi na menu
 


volby-2017.jpg

 

19. 9. 2017

Do rubriky "Volby do PS PČR 2017" jsme vložili článek kandidátky KSČM v Libereckém kraji Šárky Kalvové: Platy a odměny učitelům a podhodnocení jejich práce.

 

18. 9. 2017

Zájezd do Svojšic

V sobotu 16. září 2017 jsme se zúčastnili autobusového zájezdu na Setkání občanů v obci Svojšice v Pardubickém okrese, kde byla oficielně zahájena předvolební kampaň KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Autobusový zájezd organizoval OV KSČM Semily a volná místa nabídl i zájemcům z okresů Liberec a Jablonec nad Nisou, jejichž stranické orgány hromadný zájezd na tuto akci nepořádaly. Trasa autobusu tedy vedla z Liberce, přes Turnov, Semily, Košťálov, Lomnici nad Popelkou, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Heřmanův Městec do Svojšic.

Obec Svojšice se v minulosti proslavila především díky konání folkových, dechovkových i punkových festivalů v místním kulturním areálu. Každý podzim zde vystupují amatérské folkové skupiny na akci nazvané „Svojšický podzim“.

kopie---2017_009_016_svojsice_005.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_008.jpg

A právě v tomto krásném kulturním areálu se sešlo několik tisíc levicově smýšlejících občanů, aby zahájili ostrou fázi předvolební kampaně KSČM. Velice rádi jsme v propagačním stánku OV KSČM Semily prezentovali činnost semilských komunistů a prostřednictvím fotografií na panelech jsme zájemce informovali o nejdůležitějších akcích, které jsme organizovali v uplynulém období.

kopie---2017_009_016_svojsice_003.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_002.jpg

Zájem návštěvníků se soustředil i na regionální výrobky, které jsme jim ve stánku nabízeli, jako např. tradiční lomnické suchary, bavlněné pleny z Libštátského textilního závodu, skleněné vánoční ozdoby z Rautisu Poniklá, ovocné Lažanské mošty, plechové hračky z KOVAP Náchod a další upomínkové a propagační předměty.

Setkání bylo doprovázeno bohatým kulturním programem, který přitahoval návštěvníky před hlavní pódium, kde nejprve vyhrávala dechová hudba „Pardubická šestka“, aby ji potom vystřídala populární dvojice „Eva a Vašek“, která svým vystoupením a neformálním přístupem k posluchačům nadchla a potěšila všechny přítomné.

kopie---2017_009_016_svojsice_014.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_023.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_020.jpg

Oficiální část byla zahájena českou a slovenskou státní hymnou a potom se již na pódiu představili vedoucí představitelé KSČM v čele s předsedou s. Vojtěchem Filipem, který přednesl hlavní projev. Vysvětlil, proč KSČM letos zvolila předvolební heslo „Mír, spravedlnost, bezpečí“. Za mír je třeba neustále bojovat – naše členství v NATO není zárukou bezpečnosti České republiky – proto budeme žádat referendum o vystoupení z něj.

kopie---2017_009_016_svojsice_039.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_046.jpg kopie---2017_009_016_svojsice_042.jpg

Předseda poslaneckého klubu KSČM s. Pavel Kováčik vyzval k odevzdání hlasů pro KSČM, což je jedinou cestou, jak zesílit hlas neprivilegovaných – těch, kteří nerestituovali, nekradli, živí se poctivou prací, nebo žijí na zaslouženém odpočinku.

Na pódiu se představili i vedoucí kandidáti KSČM z některých krajů a představili se i kandidáti do PS PČR z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Oficiální část byla zakončena tradičně zpěvem Internacionály. A nutno ocenit i to, že přes nepřízeň počasí a vydatnou dešťovou přeháňku, vydrželi účastníci až do konce programu.

Takže – v roce 2018 opět na shledanou ve Svojšicích !!!

                                        Jaroslav Houha, místopředseda OV KSČM Semily

                                        Fotografie: Mirek Beran  

17. 9. 2017

V sobotu 16. září 2017 se početná výprava zúčastnila zájezdu, organizovaném Okresním výborem KSČM Semily a vydala se na zahájení volební kampaně KSČM na Setkání občanů ve Svojšicích v Pardubickém okrese.

Podrobnější zprávu o zájezdu přineseme v nejbližších dnech. Prozatím, jako malou nabídku atmosféry tohoto setkání, přinášíme několik fotografií, které jsme umístili do fotoalba pod názvem "Svojšice 16. 9. 2017".

p1140585.jpg

 

1. 9. 2017

Odvrátit teror, dokud je čas

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které uvádíme v plném znění.

Chaos i násilí a teror, provázející nezvládnutou migrační krizi, budí obavy i mezi našimi občany. Teď se z nich snaží těžit i stoupenci kroků USA, NATO i EU, které ji mají na svědomí. Otázka, kdo lidem bezpečí skutečně zaručí a kdo to jen pokrytecky naslibuje, bude těžištěm říjnových voleb do PS PČR. KSČM nesleví nic z toho, oč se zasazuje od samého počátku krize.

Pro nás je ochrana českých životů a veřejného pořádku cílem, který nepodřídíme žádným vnějším závazkům. V České republice, kde žijí cizinců statisíce, je vítán jen ten, s kým nepřichází zločin, ale bude dodržovat naše zákony a respektovat naše zvyky a kulturní tradice. Přistoupit na kvóty, které nic neřeší, nás nedonutí ani vyděračské sankce. Bezpečnost republiky a celé Evropy zajistí jen spravedlivý mír, a ne války za »změnu režimu«. Oběti agrese a velmocenské loupeže musí odškodnit jejich viníci. Masový exodus do Evropy zastaví jen důstojná vyhlídka pro všechny, kdo prchají před dílem zkázy. O to se zasadí KSČM.

Výkonný výbor ÚV KSČM, 1. září 2017

 

 

27. 8. 2017

Pomezní boudy 26. 8. 2017

Uplynulo již 94 let od prvního mezinárodního proletářského srazu v Krkonoších. Každoročně se zde setkávají čeští, slovenští, němečtí a polští levicově orientovaní občané, aby svojí účastí vyjádřili odhodlání bojovat za život v míru a za sjednocování lidí proti nebezpečí fašismu a proti nebezpečí vzniku nového válečného konfliktu.

Před novou budovou celnice v Horní Malé Úpě, kde se letošní setkání uskutečnilo, nechyběli mezi asi 200 účastníky zástupci OV KSČM Semily a Místní organizace Klubu českého pohraničí Lomnice nad Popelkou.

p1140468.jpg p1140461.jpg

Pravidelným účastníkem těchto setkání je Ing. Jaromír Kohlíček, který se i v letošním roce úspěšně zhostil role překladatele a tlumočníka. S hlavním projevem vystoupil poslanec Parlamentu ČR za KSČM Zdeněk Ondráček, v další části vystoupili předseda Národní rady Klubu českého pohraničí Rudolf Peltan, předsedkyně OV Českého svazu bojovníků za svobodu v Trutnově paní Šulcová, předsedkyně KV KSČM v Hradci Králové Věra Žižková a s pozdravnými projevy a zdravicemi vystoupili zástupci delegací Komunistické strany Německa, Die Linke a Komunistické strany Polska.

p1140465.jpg p1140474.jpg p1140476.jpg  

Po závěrečné Internacionále se část účastníků přesunula do hotelu Pod Pralesem, kde setkání pokračovalo besedou s poslancem PČR Zdeňkem Ondráčkem, předsedou NR KČP Rudolfem Peltanem a dalšími zahraničními hosty proletářského srazu.

p1140490.jpg p1140491.jpg

Fotografie z akce jsou umístěny ve fotoalbu pod názvem Pomezní boudy 2017. 

 

 

27. 8. 2017

V pátek 25. srpna 2017 se zúčastnilo 13 zástupců okresní semilské organizace KSČM a lomnické místní organizace Klubu českého pohraničí vzpomínkového setkání v Holanech v okrese Česká Lípa.

Společně s ostatními 80 účastníky jsme položili kytice k základnímu kameni a pamětní desce, která připomíná protiválečnou a antifašistickou manifestaci 28. 8. 1938, které se zúčastnilo okolo 30 000 Čechů a Němců, kteří se zde před 79 lety sešli u příležitosti položení základního kamene na plánovanou výstavbu dětské ozdravovny.

     p1140421.jpg p1140425.jpg

     p1140430.jpg p1140432.jpg

V následné besedě v místním sále jsme vyslechli poutavou, zajímavou a mnoha historickými fakty podloženou přednášku historika Doc. RSDr. Jaroslava Štraita, CSc. a besedovali jsme s místopředsedou ÚV KSČM s. Josefem Skálou a poslancem Parlamentu ČR s. Josefem Šenfeldem.

     p1140435.jpg p1140445.jpg

Fotografie z této akce jsou uloženy ve fotoalbu pod názvem "Holany 2017".

 

20. 8. 2017

holany2017.jpg

 

9. 8. 2017

mackovik_banner.jpg

Do hlavního MENU byla vložena nová rubrika "Volby do PSP ČR 2017", v níž najdete stručný volební manifest, volební priority KSČM, kandidátní listinu KSČM v Libereckém kraji, rozhovor kandidátky za KSČM Mgr. Šárky Kalvové a kandidáta KSČM Lukáše Fuksy pro Haló noviny. Další příspěvky budeme zařazovat průběžně.

 

3. 8. 2017

Okresní výbor KSČM Semily organizuje autobusový zájezd na Setkání občanů ve Svojšicích (dříve konané pod Kunětickou horou) v sobotu 16. září 2017.

Autobus vyjíždí ze Semil v 8,00 hodin z autobusového nádraží, se zastávkami v 8,05 u nádraží ČD Semily, v 8,15 na náměstí v Košťálově a v 8,30 hodin na autobusovém nádraží v Lomnici nad Popelkou.

Cena zájezdu 200,- Kč pro dospělé účastníky, děti do 15 let zdarma.

Přihlášky do 31. 8. 2017 přijímá OV KSČM Semily. Zveme srdečně všechny členy, přivítáme i sympatizanty a další zájemce.

 

0001.jpg

 

11. 6. 2017

Všechny síly do boje za mír a proti fašismu - zaznělo ze Žalého

     V jihozápadní části Krkonoš se nachází hora Žalý, která nabízí návštěvníkům jeden z nejkrásnějších výhledů z Krkonoš do širokého okolí.

     V období před vypuknutím 2. světové války se v lese v prostoru Žalého tajně scházeli čeští, polští a němečtí antifašisté a společně organizovali a domlouvali ilegální odbojovou činnost a spolupráci. Vůdčí osobností byl Josef Hrubý, obětavý komunista a vlastenec, který pomáhal ohroženým osobám, rozšiřoval stranický tisk a zprostředkovával styk s vedením KSČ. Jeho činnost byla gestapem odhalena, v únoru 1941 byl zatčen a 1. února 1943 v Berlíně – Plötzensee popraven společně s dalšími čtyřmi spolubojovníky proti fašismu.

     Každoročně pod patronací Okresního výboru KSČM v Semilech jsou pořádána setkání antifašistů, na nichž je uctíván odkaz všech bojovníků proti fašistickému útlaku, kteří položili své životy v boji za mírový život všech generací.

     V sobotu 10. června 2017 se konalo tradiční Mezinárodní setkání antifašistů, organizované OV KSČM Semily společně s Klubem českého pohraničí v Lomnici nad Popelkou. Téměř 60 účastníků se sešlo dopoledne v kinosále Kulturního domu JILM v Jilemnici, kde v rámci panelové diskuse prezentovali své názory na současnou situaci v bezpečnostní politice,  upozornili na nebezpečí nového válečného konfliktu, narůstající neofašismus, ohrožování života v míru a odsoudili některá negativní nepřijatelná jednání našich politických představitelů.

     Mezi hosty uvítali účastníci místopředsedu ÚV KSČM Josefa Skálu, poslance Evropského parlamentu Ing. Jaromíra Kohlíčka, delegaci Polské strany dělnické z Lubaně vedenou Kazimierzem Binaškem, delegaci Komunistické strany Německa a Revolučního svazu přátelství vedenou Jürgem Hebestraitem, zastupitele Libereckého kraje za KSČM Ing. Miloše Titu, předsedu Klubu českého pohraničí Libereckého kraje Leoše Hamrského a další zástupce Vlasteneckého sdružení antifašistů, Klubu českého pohraničí, Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, Levicového klubu žen, Společnosti česko kubánského přátelství a další.

     Podnětná diskuse a výměna názorů zúčastněných hostů vyústila v jednomyslné přijetí společné rezoluce.

     Poté již účastníci přesedli do přistaveného autobusu a společně odjeli do obce Valteřice, kde položením kytic na hrob Josefa Hrubého uctili památku a odkaz tohoto významného předválečného bojovníka proti fašismu.

     Další cesta autobusu již zamířila na Benecko k hotelu Zlatá vyhlídka, odkud byl organizován individuální výstup na horu Žalý k památníku setkávání antifašistů, který byl péčí VSA a KČP v minulých letech zrestaurován a obnoven.

     Důstojný pietní akt byl zahájen projevy a zdravicemi zahraničních hostů a představitelů KSČM a KČP, slavnostní atmosféru vytvořily i rozvinuté prapory Klubů českého pohraničí a německých a polských soudruhů. Po položení kytic a květin k památníku byl pietní akt ukončen Internacionálou.

     Příznivé slunečné počasí umožnilo krásný výhled z vrchu Žalého do širokého okolí Krkonoš i do kraje. Možnost dobrého občerstvení nabídla restaurace Diana na Žalém, kde byla pro všechny rezervována místa a v příjemném prostředí byla příležitost i k dalším neformálním besedám.

     Společný odjezd zpět do Jilemnice ukončil letošní Mezinárodní setkání antifašistů Žalý 2017.

Fotografie z akce jsou uloženy ve fotoalbu pod názvem "Žalý 2017".

Rezoluce Mezinárodního setkání antifašistů v Jilemnici a na Žalém dne 10. 6. 2017  

My, účastníci Mezinárodního setkání antifašistů, skládáme hold všem hrdinům boje proti fašismu i obětem jeho teroru a zvůle. Pro nás je pravda o vinících, průběhu i výsledcích nejděsivější války dějinnou hodnotou, již proti lžím a falzifikacím budeme bránit i nadále. Plně to platí i o dekretech prezidenta Edvarda Beneše, jež měly oporu v rozhodnutích protihitlerovské koalice a jsou neměnnou součástí našeho právního řádu.

Tím víc i nás rozhořčili vicepremiér P. Bělobrádek, ministr D. Herman i další politici a duchovní, kteří se zúčastnili nedávného sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Svým vystupováním sprostě urazili každého vlastence a antifašistu. Landsmanšaft vznikl jako doupě nenávistného revanše. Řadu svých stanovisek v jeho duchu nevzal zpátky dodnes. Podlézat jeho demagogii – navíc ústy členů české vlády – je vlastizradou přinejmenším v morálním smyslu.

Důrazně protestujeme proti jejímu rozhodnutí z popudu ministra M. Stropnického, jež jednu ze dvou brigád Armády ČR podřizuje divizi německého bundeswehru. Válečné přípravy sílí znovu proti Rusku, jež se o naší záchranu před genocidou zasloužilo především. Odmítáme je kategoricky! Česká armáda se jich nesmí účastnit! Ihned a jednou provždy třeba skoncovat i s provokativními průjezdy americké armády naším územím! Na české půdě nemají vojska agresora co pohledávat! NATO není zárukou bezpečnosti, nýbrž zdrojem napětí, nesmyslného zbrojení a válečné hrozby! Agrese proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii to prokázaly jako na dlani.

Věrni světlé památce těch, kdo položili život na frontách II. světové války, v řadách protifašistického odboje, v partyzánských oddílech i na barikádách květnového povstání, na popravištích, v mučírnách i koncentrácích nacistické bestie, vložíme do boje za mír a proti fašismu všechny své síly.

Všechny ty, kdo mají na svědomí agrese z posledních let, či ženou svět do nových krveprolití, musí stihnout ten nejpřísnější trest!

Účastníci mezinárodního setkání antifašistů.

    

p1140189--2-.jpg

            

 

Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Semilech

spolu s Místní organizací Klubu českého pohraničí v Lomnici nad Popelkou

 pořádají tradiční

Mezinárodní setkání antifašistů

Žalý 2017

v sobotu 10. června 2017 od 10,00 hodin 

se srazem účastníků ve společenském domě JILM v Jilemnici.

Program:  10,00 hodin  -  Zahájení, uvítání přítomných

                                         Úvodní referáty pořádajících organizací

                                         Panelová diskuse

                                         Schválení rezoluce

Ve 12,00 hodin společný odjezd účastníků autobusem z Jilemnice do Valteřic k hrobu Josefa Hrubého, kde položením kytice uctíme památku tohoto organizátora protifašistického odbojového hnutí v období před 2. světovou válkou, popraveného nacisty v Berlíně 1. 2. 1943.

Po příjezdu autobusu na veřejné parkoviště u hotelu Zlatá vyhlídka na Benecko bude následovat individuální turistický výstup cca 2 km k památníku Setkávání antifašistů na Žalém (pro imobilní účastníky bude zajištěn odvoz osobními vozidly k památníku).

Program pietního aktu: 14,00 hodin -  Krátké projevy zástupců KČP a  

                                                             zahraničních účastníků

                                                             Kladení kytic přítomnými delegacemi

                                                             Internacionála

Po skončení pietního aktu výstup cca 200m k rozhledně a restauraci na vrchu Žalý, kde je možnost se občerstvit a neformálně pobesedovat.

V 16,30 hodin společný odjezd autobusem z parkoviště u hotelu Zlatá vyhlídka zpět do Jilemnice ke společenskému domu JILM.

Těšíme se na Vaši účast, přijďte podpořit náš společný boj proti fašismu a válce, společný boj za  přátelství, spolupráci a světový mír.

 

 

4. 5. 2017

Pietní shromáždění v Chuchelně 2017.

     Uplynulo již 72 let od doby, kdy se malá podkrkonošská obec Chuchelna významně a natrvalo zapsala do historie bojů za svobodu.

     Ve čtvrtek 3. května 1945 česko-sovětská skupina místních obyvatel s partyzány napadla a odzbrojila německé vojáky, kteří chtěli odvážet ze skladu v bývalé továrně oblečení pro německou armádu. Na přístupových cestách udělali zátarasy z poražených stromů a sloupů a přerušili telefonní spojení z Chuchelny do Semil a na Kozákov, kde měla německá armáda pozorovatelnu.

     Zprávy o událostech a povstání v Chuchelně se rychle roznesly do celého Podkrkonoší, plamen povstání se přenesl do Semil, Benešova u Semil, Jilemnice, Turnova, Železného Brodu, Lomnice nad Popelkou, Nové Paky a dalších obcí.

     Všechny tyto památné události si připomněli účastníci pietního shromáždění, které pod záštitou Libereckého KV KSČM uspořádaly před pomníkem obětí 1. a 2. světové války v Chuchelně organizace Klubu českého pohraničí společně s Okresním výborem KSČM v Semilech.

     Předseda OV KSČM Milan Mašek přivítal mezi četnými hosty 1. místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka, místopředsedu Národní rady Klubu českého pohraničí Zbyňka Cincibuse, tajemníka Libereckého KV KSČM Františka Chota, zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu, předsedu OV KSČM Česká Lípa Václava Větrovce, krajského zastupitele Libereckého kraje Miloše Titu a další účastníky pietního shromáždění.

p1130645.jpg p1130647.jpg

     V projevu Zbyňka Cincibuse byla vzpomenuta statečnost a hrdinný boj chuchelských odbojářů proti nacistickým okupantům a odkaz padlých bojovníků pro současnost. Za zvuků Pochodu padlých revolucionářů pak přítomné delegace položily pietní kytice k památníku obětí.

 p1130648.jpg p1130649.jpg

     Po ukončení pietního shromáždění se účastníci odebrali do zasedací místnosti Obecního úřadu, kde si v neformální besedě znovu připomenuli události z počátku května 1945, které vyvrcholily pražským povstáním, osvobozujícím bojem Rudé armády a ukončením 2. světové války.

p1130675.jpg p1130680.jpg

     Další fotografie najdete ve fotoalbu pod názvem "Chuchelna 2017"     

4. 5. 2017

Jaký byl 1. máj v Semilech?

      Podmračená obloha, kterou se nesměle prodíraly sluneční paprsky, ale především silný a studený vítr vanoucí od dosud zasněžených vrcholků Krkonoš přidělaly vrásky na čelech organizátorů prvomájové oslavy Svátku práce v Semilech.

      Bylo zřejmé, že pokud se uskuteční plánovaný program na venkovním prostranství před Kulturním centrem Golf, prokřehnou nejen všichni účastníci, zejména ti ve vyšším věku, ale i malé dětské mažoretky, které slíbily vystoupit v rámci kulturního programu.

      Operativně bylo rozhodnuto přesunout prvomájové setkání a celý připravený program do vnitřních prostor Kulturního centra Golf.

      Téměř stovka účastníků ve zcela zaplněné restauraci vyslechla Píseň práce, kterou byla důstojně zahájena oslava 1. máje – Svátku práce a mezinárodního dne pracujících. V hlavním projevu členky ÚV KSČM a Libereckého KV KSČM Ph.Dr. Věry Pickové a v následujícím vystoupení člena Libereckého KV KSČM a kandidáta KSČM pro volby do PS PČR na podzim 2017 Ing. Františka Peška byla zdůrazněna nutnost trvalého úsilí o obhajobu práv pracujících, řešení problémů v sociální oblasti, snižování mezinárodního napětí, odstranění válečných hrozeb a zvyšování bezpečnosti a suverenity naší země.

p1130621.jpg p1130624.jpg

 

      Na tyto úkoly bude zaměřen i volební program KSČM, který budou obhajovat zvolení kandidáti KSČM do Poslanecké sněmovny.

      Oficielní část prvomájového shromáždění byla ukončena Internacionálou.

      A potom již taneční parket restaurace patřil malým mažoretkám ze Střediska volného času Sluníčko z Lomnice nad Popelkou, které v působivém a dojemném vystoupení předvedly výborné pohybové a taneční výkony.

      Následovalo vystoupení mažoretek seniorského věku, o více než 2 generace starších, které si pro semilské publikum připravily vtipné taneční číslo, které bylo uvedeno pod názvem „Báječné ženy z Košťálova“. 

      Kulturní část slavnostního odpoledne pokračovala koncertem dechové hudby „Semilská 12“ a skvěle zahrané a zazpívané písničky vyzvaly mnohé účastníky na taneční parket. A na závěr ještě pokračovala taneční veselice s písničkami populárního hudebníka na klávesové nástroje p. Šilhána.

      Přestože počasí moc radosti neudělalo, na průběhu prvomájových oslav v Semilech se to nijak výrazněji neprojevilo. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění celé akce, všem, kteří svými vystoupeními přispěli k důstojné kulturní a společenské zábavě a v neposlední řadě všem, kteří se oslavy Svátku práce zúčastnili. 

       Další fotografie z oslavy 1. máje najdete ve fotoalbu. Srdečně děkujeme za jejich poskytnutí Mirkovi Beranovi z Turnova.

 


 

Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Semilech

společně s protifašistickými a vlasteneckými organizacemi

pod záštitou Libereckého KV KSČM

Vás srdečně zvou na

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

věnovaném vzpomínce na povstání v květnu 1945,

které se z obce Chuchelna rozšířilo do celého Podkrkonoší.

 

středa 3. května 2017 v 15,30 hodin

u pomníku obětí 1. a 2. světové války

v Chuchelně

Po skončení pietního aktu se v zasedací místnosti

Obecního úřadu uskuteční beseda s historiky o významu tohoto povstání pro současný boj proti fašismu, za mír.

 


 

ccf23042017.jpg

 

 

 

 

 

Společné stanovisko volených funkcionářů KSČM, poslanců KSČM v Evropském parlamentu a vedení PK KSČM v PS PČR ze dne 7. 4. 2017

 

KSČM je vážně znepokojena informacemi o raketovém útoku americké armády na základnu syrských vojenských sil na území Sýrie.

Útok považuje za jednostranný akt vojenské agrese proti suverénnímu členskému státu OSN a porušení mezinárodního práva a který ohrožuje mír a bezpečnost v celém regionu.

Prohlubující se destabilizace celé oblasti a další eskalace násilí podkopává předtím dobré vyhlídky na mírové uspořádání v Sýrii a vytvoření protiteroristické koalice a ukončení lidského strádání.

Zkušenosti z Libye a Iráku ukazují, že tato cesta nikam nevede.

Vyzýváme Spojené státy americké k okamžitému zastavení vojenské agrese a zdrženlivosti, zřeknutí se všech dalších jednostranných akcí, návratu k slibnému jednání v Astaně a k hledání společného řešení pod hlavičkou Rady bezpečnosti OSN.

Autor: 

Mediální úsek ÚV KSČM

 

7. 4. 2017
Prohlášení Světové rady míru k raketovému útoku USA na cíle v Sýrii

Světová rada míru odsuzuje současné raketové útoky USA na cíle v Sýrii jako akt další eskalace imperialistické intervence v Sýrii a celém regionu. Jedná se o zločin, jehož záminkou je údajné použití chemických zbraní syrskou armádou ve městě Khan Sheikhoun blízko Idlibu. 

Bombardování Sýrie ze strany USA nepředstavuje pouze porušení principů Charty OSN, ale také pokračování politiky předchozích vlád USA, nyní sledované vládou prezidenta Donalda Trumpa. Poté, co vytvořili, vycvičili a financovali žoldácké ozbrojené skupiny tzv. Islámského státu a dalších, poskytují nyní USA, NATO a Evropská unie, společně se svými spojenci v regionu, podobně jako opakovaně v minulosti, svou podporu ozbrojeným teroristickým silám skrze útoky na syrskou armádu. Za těmito útoku jsou plány na vytvoření „Velkého Středního východu“, ve kterém by imperialismus ovládal energetické zdroje a ve kterém by existovaly jím dosazené režimy v nových hranicích.

Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu s národy Středního východu a podporuje jejich právo na to, aby mohly svobodně rozhodnout o své budoucnosti bez jakéhokoliv zahraničního vměšování. Světová rada míru odsuzuje pokrytectví a dvojí morálku imperialistů, kteří podporují a páchají útoky proti celým národům, nutíce statisíce lidí, aby se staly uprchlíky, zatímco „roní slzy“ nad osudy lidí, kteří jimi byli přinuceni utéct ze svých domovů, aby si zachránili své životy. Světová rada míru vyzývá své členy a přátele, aby odsoudili imperialistickou intervenci na Středním východě a vyjádřili svou solidaritu s národy, které jsou jejími oběťmi. 

Sekretariát Světové rady míru, 7. dubna 2017

 

 

21. 3. 2017

jiri-vanicky-1.jpgS hlubokým zármutkem oznamujeme, že  20. března 2017 po krátké nemoci nás opustil ve věku 83 let soudruh Jiří Vanický, dlouholetý funkcionář komunistické strany, zastupitel Města Semily, aktivní člen Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska a řady dalších zájmových organizací, vynikající člověk, dobrý přítel a kamarád, příkladný komunista.

Poslední rozloučení se koná v pátek 24. března 2017 ve 13,30 hodin v Semilech.

Čest jeho poctivé práci, čest jeho památce!

 

 

18. 3. 2017

Krajská „nominační“ konference

V restauraci Městské sportovní haly v Jablonci nad Nisou se v sobotu 11. března 2017 sešli delegáti krajské „nominační“ konference KSČM Libereckého kraje, aby zvolili pořadí kandidátů na kandidátní listině KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

wp_20170311_11_41_59_pro.jpgMandátová komise konstatovala, že na konferenci jsou přítomni všichni delegáti, zvolení na okresních konferencích. Za libereckou KSČM bylo přítomno 8 delegátů, za jabloneckou 6, za českolipskou 8 a za semilskou stranickou organizaci bylo přítomno 6 delegátů, celkem 28 delegátů.

Za ÚV KSČM se jednání zúčastnil předseda poslaneckého klubu KSČM s. Pavel Kováčik.

Činnost krajského výboru od minulé krajské konference v roce 2016 zhodnotila ve své zprávě předsedkyně KV KSČM s. Lysáková.

wp_20170311_11_42_29_pro.jpg wp_20170311_11_43_14_pro.jpg

Před tajnými volbami se představili někteří kandidáti, nominovaní z jednotlivých okresních organizací.

Nejprve proběhla podle upraveného volebního řádu volba lídra krajské kandidátky, do níž byli zařazeni vedoucí kandidáti z jednotlivých okresů.

Z odevzdaných 28 platných hlasů bylo pro s. Stanislava Mackovíka, navrženého libereckou a jabloneckou organizací, odevzdáno 17 hlasů, pro s. Lukáše Fuksu z České Lípy 7 hlasů a pro s. Jiřího Boudného ze Semil 4 hlasy.

V následující volbě bylo většinou delegátů schváleno, že proběhne přímá tajná volba pořadí na 2 – 18 místo na kandidátní listině.

Našim delegátům se nepodařilo prosadit, aby byla prováděna spravedlivější volba pořadí tak, aby byli proporcionálně zastoupeni kandidáti z jednotlivých okresů.

Podle výsledku součtu přidělených pořadí jednotlivým kandidátům vzešlo toto pořadí k zařazení na kandidátní listinu KSČM Libereckého kraje:

1. Bc. Mackovík Stanislav, Liberec

2. Mgr. Kalvová Šárka, Česká Lípa

3. Fuksa Lukáš, Česká Lípa

4. Ing. Tita Miloš, Česká Lípa

5. Mgr. Havelka Jaroslav, Liberec

6. Ing. Malec Jan, Česká Lípa

7. Sieberová Lucie, Jablonec nad Nisou

8. Mgr. Staňková Dagmar, Jablonec nad Nisou

9. Ing. Pešek František, Jablonec nad Nisou

10. Mgr. Skřivánková Věra, Liberec

11. JUDr. Vondruška Josef, Liberec

12. Boudný Jiří, Semily

13. Dvořáková Babáková Stefanie, Semily

14. Šlechta Jaroslav, Semily

15. Větrovec Václav, Česká Lípa

16. Ing. Horázný Miroslav, Jablonec nad Nisou

17. Čížek Lukáš, Liberec

18. Tomášek Oldřich, Semily

Tato kandidátka podléhá ještě definitivnímu schválení na zasedání ÚV KSČM. Pořadí mohou ještě výrazně změnit i preferenční hlasy voličů v říjnových volbách.

V přijatém usnesení byla vzata na vědomí zpráva předsedkyně KV KSČM o činnosti a výsledcích práce od krajské konference v roce 2016 a zabezpečení podílu krajské stranické organizace na přípravě voleb do PS PČR.

Konference schválila volební zmocněnkyní s. Lysákovou a její náhradnici s. Novákovou Hrabálkovou.

 

5. 3. 2017

Celookresní oslava Mezinárodního dne žen, organizovaná Okresním výborem KSČM ve spolupráci se ZO KSČM Lomnice nad Popelkou se velice vydařila. V nádherném sále lomnického zámku se všichni přítomní účastníci příjemně pobavili a důstojně oslavili  tento významný svátek všech žen.

p1130554.jpg p1130555.jpg

p1130562.jpg p1130566.jpg

p1130558.jpg p1130575.jpg

 

 

 

Celookresní oslava MDŽ

gratulace-2.jpg

Okresní výbor KSČM ve spolupráci se Základní organizací KSČM v Lomnici nad Popelkou pořádají oslavu Mezinárodního dne žen

v sobotu 4. března 2017 od 14,00 do 17,00 hodin

v zámku v Lomnici nad Popelkou.

V kulturní části vystoupí mažoretky a k poslechu i tanci zahraje skupina Melodika Duo z Turnova.

Občerstvení zajišťují členové ZO KSČM Lomnice nad Popelkou.

Doprava účastníků na akci a zpět je možná individuálně  os. auty na základě vzájemné dohody mezi členy, nebo je možné využít autobusových spojů do Lomnice n. P.:

Turnov, aut. nádr.                       odj. 11,44 hod.

Semily, aut. nádr.                       odj. 12,40 hod.

Rokytnice n. J., nám.                  odj. 11,05 hod.

Jilemnice, aut. nádr.                   odj. 11,37 hod.

 

Zpět z Lomnice n. Pop., aut. nádr.:

do Turnova                                 odj. 16,01 hod.

do Semil                                     odj. 16,00 hod.

do Jilemnice a Rokytnice           odj. 18,16 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ženám, které se nemohou společné oslavy zúčastnit, přejeme k jejich svátku – Mezinárodnímu dni žen, všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a optimismu. Děkujeme Vám za každodenní péči o rodinu a její příslušníky, děkujeme za statečnost a odvahu, s kterými bojujete za svá práva a přejeme Vám hodně sil do další činnosti.

                                                Okresní výbor KSČM Semily

 

 

29. 1. 2017

Okresní „nominační“ konference

V sobotu 21. ledna 2017 se ve společenské místnosti Sportovního centra v Semilech  konala okresní „nominační“ konference KSČM.

Zúčastnilo se jí 33 delegátů, tj. 84,6% z celkového počtu 39 delegátů zvolených na členských schůzích ZO KSČM a 11 hostů – delegátů s hlasem poradním.

Mezi čestnými hosty uvítali delegáti poslance Parlamentu ČR s. Bc. Stanislava Mackovíka, instruktora ÚV KSČM a tajemníka KV KSČM s. Chota, krajského zastupitele s. Dvořáka a předsedu OV KSČM Česká Lípa s. Větrovce.

kopie---wp_20170121_09_02_00_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_02_31_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_03_05_pro.jpg 

Zprávu o činnosti okresní stranické organizace při plnění závěrů IX. sjezdu KSČM a rozpracovaných úkolů minulé okresní konference přednesl předseda OV KSČM s. Mašek a v písemné podobě ji obdrželi i všichni delegáti konference, aby s ní mohli seznámit všechny členy ve svých základních organizacích.

kopie---wp_20170121_09_29_32_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_29_40_pro.jpg kopie---wp_20170121_09_29_56_pro.jpg

V další části jednání se konference věnovala přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat na podzim 2017. Na základě zkušeností s organizováním volební kampaně do krajských zastupitelstev v roce 2016 a v souvislosti s dosaženými výsledky byly stanoveny a zpřesněny hlavní úkoly pro činnost okresního volebního štábu i základních organizací v přípravě voleb do PS PČR. Materiál v písemné podobě obdrželi všichni delegáti okresní konference k dalšímu zabezpečování v základních organizacích KSČM.

kopie---wp_20170121_10_02_27_pro.jpg kopie---wp_20170121_10_43_07_pro.jpg kopie---wp_20170121_11_36_10_pro.jpg

V diskusi k předloženým materiálům vystoupilo 12 účastníků konference.

Ke stěžejnímu úkolu současného období patří zodpovědný výběr kandidátů pro volbu do Poslanecké sněmovny. Z jednání členských schůzí ZO KSČM bylo vzneseno 11 návrhů kandidátů z okresu Semily. Z osobního projednání kandidatury se všemi navrhovanými, postoupili do tajné volby pořadí k zařazení na kandidátní listinu KSČM Libereckého kraje 4 navržení kandidáti, kteří se svojí kandidaturou vyjádřili souhlas.

Delegáti okresní konference v tajné volbě stanovili toto pořadí kandidátů z okresu Semily:

1. Jiří Boudný, ZO KSČM Semily 4

2. Jaroslav Šlechta, ZO KSČM Turnov 101

3. Stefanie Dvořáková Babáková, ZO KSČM Semily 4

4. Oldřich Tomášek, ZO KSČM Turnov 108

V tajné volbě 6-ti delegátů na krajskou „nominační“ konferenci, která se bude konat 11. 3. 2017 v Liberci, byli ze 14-ti navržených kandidátů zvoleni:

Věra Picková, Jaroslav Houha, Josef Rám, Jiří Boudný, Josef Svoboda a Jaroslav Šlechta.

Náhradníky byli zvoleni: Milan Mašek, Miroslav Beran a Oldřich Tomášek.

V přijatém usnesení schválili delegáti konference předloženou zprávu o činnosti okresní stranické organizace a zabezpečení příprav voleb do Poslanecké sněmovny PČR, vzali na vědomí volební teze KSČM pro volby do PS PČR a schválili výsledky voleb kandidátů z okresu Semily.

Další fotografie z průběhu akce jsou uloženy ve fotoalbu.

 

 

18. 1. 2017

Okresní „nominační“ konference

V sobotu 21. ledna 2017 se bude konat okresní „nominační“ konference KSČM semilského okresu.

Ve společenské místnosti Sportovního centra v Semilech se sejde 39 delegátů zastupujících 18 základních organizací KSČM, aby zhodnotili činnost okresní stranické organizace při plnění závěrů IX. sjezdu KSČM a rozpracovaných úkolů okresní konference z 9. 1. 2016.

Zároveň si zástupci základních organizací stanoví další úkoly v podílu okresní organizace na přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 a v tajné volbě zvolí kandidáty pro volbu do PS PČR a delegáty krajské „nominační“ konference KSČM.

Z členských schůzí ZO KSČM, konaných v období od 15. 10. 2016 do 5. 1. 2017 vzešlo 11 návrhů na kandidáty z okresu Semily do PS PČR a dalších 10 návrhů na kandidáty do PS PČR z jiných okresů Libereckého kraje. Dále bylo na těchto členských schůzích základních organizací navrženo 14 kandidátů na delegáty krajské "nominační" konference.

Přejeme všem delegátům okresní "nominační" konference mnoho úspěchů v jednání a rozhodování.

 

 

30. 12. 2016

 

alexandrovci.jpg

Vánoce zasáhla hrůzná tragédie. Desítky Alexandrovců už neuslyšíme. Pro svět jsou hlasem těch, kdo šli i přes krvavé řeky. Hrdinů, kteří nacismu zlomili hřbet. Síly, která tu hrůzu už nedopustí. Široké ruské duše, co se podělí i o to poslední. A prorazí i ostnaté dráty, které jí staví lež a nenávist.

Zemřeli cestou tam, kde ruský voják brání svobodu i dnes. Do Sýrie, již nevydal napospas genocidě. Čest jejich věčné památce!

Ta hudba vítězů to nevzdá. Své řady jistě brzy doplní. Svět, jemuž neokorala srdce, si už podmanila. Poselství, které mu nabízí, patří budoucnost!

PhDr. Josef Skála, CSc., místopředseda ÚV KSČM

 

 

 

1-christmas-1908578_960_720.jpg

19. 12. 2016

Hanebný nápad vedení Libereckého kraje

Pět milionů korun míní utratit současné vedení Libereckého kraje, v jehož čele stojí z korupce obviněný hejtman Martin Půta, na zasněžování v Bedřichově.

Protože v rozpočtu krajského resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti nejsou disponibilní finanční prostředky, tak se uvedená částka má zajistit převodem z resortu zdravotnictví.

Návrh převodu pěti milionů ze zdravotnictví byl projednáván 13. prosince na zdravotním výboru Libereckého kraje a zastupitelstvo se k němu má vyjádřit na svém zasedání v úterý 20. prosince. Předkladatelem převodu nemalé finanční částky ze zdravotnictví na zasněžování v Bedřichově je Petr Tulpa (oba Starostové pro Liberecký kraj), který byl v minulém volebním období nejprve pověřen řízením resortu sociálních věcí, následně stál v čele resortu zdravotnictví a v současném vedení kraje se věnuje řízení resortu školství. Kraj chce poskytnout investiční dotaci ve výši pěti milionů korun obci Bedřichov na kofinancování projetu zasněžování běžeckých stop. Další financování zajistí možná dotační titul ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zbývající částku 1,5 mil. Kč sám žadatel, tedy obec.

Pro Haló noviny situaci kolem dotace komentoval poslanec a zároveň krajský zastupitel (KSČM) Stanislav Mackovík»Jsem přesvědčen, že takové použití finančních prostředků z resortu zdravotnictví není dobré, peníze mohly být využity na smysluplnější projekt, rozhodně ne na sněžení. Nepodpořil jsem tento nápad na výboru a nepodpořím jej ani na úterním zastupitelstvu kraje. Je to ukázka arogance moci. V době, když například sestra, respektive tzv. zdravotnický asistent - bere za měsíc práce méně než deset a půl tisíce korun čistého. Na odděleních nemocnic, kde je kraj jejich jediným vlastníkem, jsou otlučené dveře pokojů, plechové noční stolky a mnohdy skoro muzeální postele, to vše z počátku osmdesátých let. Výborem tento nápad převodu milionů neprošel. Nepodpořil jej nikdo ze 14 přítomných. Já a ještě jeden člen výboru jsme hlasovali proti návrhu a dalších 12 členů se zdrželo.«

K dispozici původně bylo 50 milionů korun pro zdravotnictví. Nemocnice s poliklinikou v České Lípě získala celkem 33 milionů. Dalších 17 mil. Kč., si údajně kraj podržel jako rezervu na nikým neschválený a neprojednaný - ale krajem mediálně hodně ventilovaný nápad odkupu frýdlantské nemocnice. Následně tato částka 17 milionů korun mohla být včas použita třeba pro Krajskou nemocnici Liberec, která má ale celkem tři vlastníky. Těmi jsou Liberecký kraj a města Liberec a Turnov.

Podle Mackovíka bylo na výboru řečeno, že vedení měst by musela vyčlenit nějakou úměrnou částku ze svých financí a tu přidat k oněm krajským milionům. Bez finanční spoluúčasti všech akcionářů nebylo možné z kraje do nemocnice v Liberci převádět 17 milionů korun. Mackovík se při projednávání na výboru dotazoval Tulpy, zda kraj mohl celých 17 milionů poskytnout Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, která je stoprocentně ve vlastnictví kraje, tak Tulpa uvedl, že by to bylo možné.

Mackovík dále uvádí: »Pokud jde o Libereckou nemocnici, tak jedna členka výboru se zeptala Tulpy, zda resort zdravotnictví odeslal ostatním akcionářům výzvu ke spolufinancování. Tulpa odpověděl, že výzva neodešla. Znamená to, že města se nemohla finančně podílet, když k podílu nebyla ani vyzvána. To ukazuje, že vedení kraje si stále zakládá především na mediální popularizaci svého vlastního populismu a spoléhá se, že se místní a především Starostům nakloněná média o jejich manažerských přehmatech nebudou zmiňovat. Sedmnáct milionů přitom mohlo posloužit v Liberecké nemocnici na výměnu oken oddělení následné péče. Nebo v Českolipské nemocnici na řešení problémů starých rozvodů vody, elektřiny a odpadů. Ke konci tohoto roku si kraj naplánoval vzít z nepoužitých 17 milionů pět milionů na zajištění běžecké stopy. S ohledem na skutečnou situaci ve zdravotnictví považuji použití pěti milionů z rozpočtu kraje na rozprašování vody za hanebný nápad.«

(za)    Haló noviny 19. 12. 2016

 

Listopad 89 – očekávání a skutečnost

V listopadu 1989 většina občanů tehdejší ČSSR chtěla změny, které, žel, nebyla schopna vláda zrealizovat. Ostatně k tomu ani nedostala šanci. Občané chtěli změny rychlé a naprosto zásadní (alespoň tak se to tehdy tvrdilo). KSČ a další strany Národní fronty (Československá strana socialistická a Československá strana lidová) tedy přenechaly vládu nad republikou lidem sdružujícím se kolem tehdejších disidentů, v čele s Václavem Havlem. Stalo se tak formou civilizovanou – bez násilí. Lidem byly slibovány změny k lepšímu prakticky ve všech oblastech života a občané v tzv. revolučním nadšení všem těmto slibům věřili. Dnes, po 27 letech, můžeme bilancovat. Korupce, nezaměstnanost, zrušení celých odvětví našeho průmyslu, vyklizení zahraničních trhů, kriminalita, arogance úřadů, arogance politiků, drogy, prostituce, pasáctví, bezdomovectví, protěžování některých umělých menšin na úkor většiny, sbírky na léčení našich nemocných dětí, nenasytnost a podvody uhlobaronů, parazitismus a podvody solárních baronů, parazitismus a podvody dotačních baronů, drahé a nekvalitní potraviny, likvidace orné půdy, podlézání nadnárodním korporacím, nedostupné bydlení, rozprodej země do zahraničí, zpochybňování Benešových dekretů (dokonce i od prezidentského kandidáta!!), snaha o zrušení tradiční rodiny, podpora nikoli normálnosti, nízká porodnost, nerovnost před zákonem, drahé energie, drahá voda, vysoké nájmy, podvody a vydírání seniorů, nebojeschopná armáda, militantní multikulturalismus, nezabezpečené hranice, migrační krize, finanční krize, šikanování pracujících, podporování příživníků, obchodování se zdravím lidí, nabubřelost zbohatlíků, parazitismus pochybných „neziskovek“ na státu a zároveň jejich činnost v rozporu se zájmy našich lidí, potírání našich tradic a vnucování tradic cizích, ostrakizace vlastenectví, drzost neumělců veřejně hanobících prezidenta republiky a státní symboly, elitářství pražských "umělců" a chytráků pohrdajících občany, nepotismus některých ministrů, diktát bruselských šílenců, panáčkování jiných představitelů státu před kancléřkou Merkelovou... Byly sliby z listopadu 1989 opravdu naplněny? Takhle si to většina občanů opravdu přála?

JUDr. Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM

 

Stanovisko KSČM k oslavám založení republiky 28. října: Provokaci v den státního svátku rozhodně odmítáme

Den, kdy si připomínáme vznik republiky, provází ponižující skandál pod nedůstojnou záminkou. Úcta a respekt patří, tak jako každé oběti nacistické genocidy, i panu Jiřímu Bradymu.  Řády či medaile přitom nedostali ani mnozí z těch, kdo se fašismu postavili na odpor. Na část z nich padají urážky dodnes. K útokům proti vlastní zemi by se však jaktěživ nesnížili.   

Dnes nám, místo důstojných oslav 28. října, hrozí otevřený politický střet, provázený provokacemi proti vlastní zemi. Státní svátek by k takovým účelům rozhodně neměl být zneužit. Jde o agresívní manipulaci, jejímž pozadím je velmocenský nátlak na naši republiku.  

Jeden z jejich iniciátorů, ministr Daniel Herman, přitom v minulosti neváhal přizvukovat německému spolku, zpochybňujícímu politické výsledky porážky fašismu. Účastníky jeho srazu oslovil „Milí krajané“.

„Elity“, ochotné posluhovat cizím zájmům, oslavám státního svátku chybět nebudou. O to víc by se slušelo pozvat    skutečné špičky v oboru -  od vědců, lékařů a sestřiček až po horníky z rozkradeného OKD.

Provokace, organizovaná na Staroměstském náměstí, není jen zneuctěním české státnosti. Útočí na samy její základy. Zemi, v níž sílí vůle po změně k lepšímu, chce znovu rozdělit a srazit zpět. Takovou hanebnost třeba rozhodně odmítnout.

Autor: 

Vedení ÚV KSČM

 

 

13. 10. 2016

V Krajském zastupitelstvu Libereckého kraje budou Komunistickou stranu Čech a Moravy zastupovat tito čtyři zvolení zastupitelé:

s.-mackovik.jpg m.-tita.jpg

Bc. Stanislav Mackovík                       Miloš Tita

p.-novakova-hrabalkova.jpg m.-dvorak.jpg

Pavlína Nováková Hrabálková         Jan Dvořák

 

 9. 10. 2016

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva 7. a 8. října 2016.

V Libereckém kraji se voleb zúčastnilo 125.769 voličů, což představuje volební účast 35,91%.

Největší úspěch zaznamenali „Starostové pro  LK“, kteří získali 40.058 hlasů, tj. 32,35%, na druhém místě se umístilo „Hnutí ANO 2011“ se ziskem 21.156 hlasů, tj. 17,08%. Třetí příčku obsadila „KSČM“, kterou volilo 10.039 voličů, tj. 8,10%.

V Krajském zastupitelstvu Libereckého kraje budou mít „Starostové pro LK“ 18 mandátů, „Hnutí ANO 2011“ bude mít 9 mandátů, po 4 mandátech získali ČSSD, KSČM, Změna pro LK a ODS, 2 mandáty bude mít koalice Strany přímé demokracie Tomio Okamura a Strana práv občanů.

Mandáty za KSČM získali Bc. Stanislav Mackovík, Ing. Miloš Tita, Pavlína Nováková Hrabálková a Jan Dvořák.

V okrese Semily se voleb zúčastnilo 24.153 voličů, což znamená 40,20% účast.

Nejvíce hlasů obdrželi „Starostové pro LK“, kteří získali 8.397 hlasů, tj. 35,21%, „Hnutí ANO 2011“ získalo 3.533 hlasů, tj. 14,81%, „ČSSD“ získala 1.824 hlasů, tj. 7,64%, těsně následovaná „KSČM“ se ziskem 1820 hlasů, tj. 7,63%.

V jednotlivých obcích okresu Semily bylo pro kandidáty KSČM odevzdáno 1.820 hlasů, což je v porovnání s výsledkem voleb do krajského zastupitelstva v roce 2012 pokles o 1.475 hlasů, jak dokladuje následující tabulka:

Hlasy pro kandidáty KSČM v obcích okresu Semily

Název obce

Volby do KZ

12. a 13. 10. 2012

Volby do KZ

7. a 8. 10. 2016

Počet hlasů

%

hlasů

Počet

hlasů

%

hlasů

Bělá

7

7,86

5

4,90

Benecko

39

10,89

14

4,02

Benešov

39

17,80

34

11,76

Bozkov

34

17,80

19

8,71

Bradl. Lhota

15

19,23

13

20,31

Bukovina

19

25,33

7

10,44

Bystrá

4

10,25

3

5,76

Čistá

22

16,66

16

10,38

Háje n. Jiz.

31

16,40

21

9,90

Harrachov

58

12,44

30

5,59

Holenice

11

35,48

4

10,52

Horka

9

11,11

11

11,70

Horní Branná

62

12,52

30

5,62

Hrubá Skála

17

10,36

3

1,61

Chuchelna

38

13,19

31

10,95

Jablonec n. J.

56

12,04

28

5,47

Jesenný

26

15,66

14

7,69

Jestřabí

14

23,33

9

9,67

Jilemnice

236

14,54

139

8,42

Kacanovy

6

9,67

5

6,17

Karlovice

53

20,15

20

6,36

Klokočí

9

12,16

8

8,51

Košťálov

63

15,94

42

10,19

Kruh u Jilem.

33

20,37

27

14,83

Ktová

12

15,58

5

6,41

Lev.Olešnice

17

15,17

12

8,57

Libštát

47

15,98

28

8,58

Lomnice

194

11,78

118

7,05

Loučky

6

12,76

4

7,84

Martinice

34

19,65

15

8,28

Mírová

62

12,37

37

6,70

Modřišice

17

12,78

12

7,05

Mříčná

19

11,80

11

5,50

Nová Ves

19

11,80

11

4,78

Ohrazenice

52

14,24

28

7,25

Olešnice

13

18,57

8

9,41

Paseky n. Jiz.

11

11,70

6

6,97

Peřimov

6

10,00

4

5,88

Poniklá

88

28,20

55

16,76

Přepeře

34

12,40

12

3,34

Příkrý

27

28,12

14

14,43

Radostná

11

9,24

2

1,39

Rakousy

1

3,22

0

0,00

Rokytnice

112

13,49

66

7,94

Roprachtice

8

7,69

7

6,86

Rovensko

46

13,98

33

9,04

Roztoky u J.

38

11,91

20

5,98

Roztoky u S.

6

16,21

3

5,35

Semily

572

22,63

274

10,73

Slaná

45

24,72

30

14,56

Stružinec

23

11,73

19

8,75

Studenec

57

9,29

42

6,26

Svojek

2

4,87

1

1,92

Syřenov

4

6,15

3

3,79

Tatobity

23

13,06

10

4,71

Troskovice

12

18,75

3

4,54

Turnov

535

11,83

251

5,38

Veselá

8

11,94

7

9,45

Víchová

49

18,63

30

9,58

Vítkovice

21

20,79

13

11,92

Všeň

62

26,60

33

15,00

Vyskeř

25

22,12

11

7,53

Vysoké n. J.

53

13,41

36

6,93

Záhoří

13

9,15

6

4,37

Žernov

10

21,73

7

15,90

 

 

 

 

 

Okres Semily

3295

14,80

1.820

7,63

 

Děkujeme voličům KSČM za důvěru a odevzdané hlasy.

 

 

 

 0001.jpg

2. 10. 2016

Setkání s občany v České Lípě 30. 9. 2016

Prosluněné náměstí Dr. Edvarda Beneše v České Lípě uvítalo v páteční odpoledne nejenom početné českolipské občany a sympatizanty, ale i místopředsedu ÚV KSČM s. Ing. Jiřího Dolejše a další návštěvníky z ostatních okresních stranických organizací libereckého kraje, mezi nimiž nechyběli ani zástupci semilské okresní organizace KSČM.

Na předvolebním shromáždění občanů, pořádaném Libereckým Krajským výborem KSČM a Okresním výborem KSČM v České Lípě se představilo více než 20 kandidátů KSČM, v čele s lídrem kandidátky s. Bc. Stanislavem Mackovíkem.

p1130380.jpg p1130385.jpg

Moderátorka mítinku  s. Věra Picková nejprve pozvala k mikrofonu s. Ing. Dolejše a vedoucího kandidáta KSČM do Krajského zastupitelstva s. Mackovíka, kteří ve svých projevech zdůraznili nejdůležitější témata, se kterými jde KSČM do krajských voleb a hlavní cíl: získat co největší počet občanů k účasti ve volbách, přesvědčit voliče o správnosti našeho volebního programu, který obhajuje zájmy a potřeby širokých vrstev občanů.

   p1130393.jpg p1130402.jpg p1130405.jpg

Potom se již představili jednotliví kandidáti KSČM, kteří ve svých vystoupeních prezentovali své záměry, představy a cíle,  které by chtěli - pokud budou zvoleni, uplatňovat  v Krajském zastupitelstvu.

p1130366.jpg p1130369.jpg p1130441.jpg

O skvělou náladu se postarala oblíbená hudební skupina ADAMIS, která svými písničkami mnohé návštěvníky rozezpívala a některé i roztančila.

Do kontaktní kampaně se zapojila většina přítomných kandidátů –diskutovalo se o aktuálních problémech, které bude nutné řešit v dalším období – zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, péči o seniory, výchově mladé generace a dalších, rozdávaly se propagační materiály, volební Haló noviny, nafukovací balónky a lízátka pro děti. S velkým úspěchem byly přijímány vynikající linecké koláčky se symbolem třešniček a koláčky plněné pravou třešňovou marmeládou.

  p1130387.jpg p1130415.jpg p1130391.jpg

Upřímné poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli na organizaci a úspěšném zajištění tohoto veřejného předvolebního setkání s občany. A my ze Semil děkujeme za příjemně prožité odpoledne mezi přáteli.

Další fotografie z tohoto předvolebního shromáždění jsme zařadili do fotoalba pod názvem „Česká Lípa 30. 9. 2016“.  

 

27. 9. 2016

Jaroslav Šlechta (kandidát KSČM do Krajského zastupitelstva Libereckého kraje)

v internetových novinách „Turnovsko v akci“


jaroslav-slechta-foto.jpegNejprve mi dovolte, abych se v krátkosti představil. Je mně 21 let, jsem absolventem turnovského gymnázia, nyní studuji Pedagogickou fakultu UHK a třetí sezonu provádím na hradě Valdštejn. Kdysi jsem působil v Parlamentu mládeže města Turnova a mezi mé záliby patří železnice a divadlo.


A teď k vaší otázce: Jsem pro zachování Turnova jako města středních škol, a ať už dopadne hlasování o OA, HŠ a SOŠ jakkoliv, budu hlídat, aby to nemělo vliv na kvalitu a prestiž turnovského středního školství. Stejně nepřípustné by pro mě a naši stranu bylo případné omezování péče v turnovské nemocnici. Budu-li krajským zastupitelem, budu též podporovat realizaci krajské technické studie přeložky silnice II/283 s napojením na silnici I/35 mimo centrum města, aby se Turnovu ulevilo. Nepřípustné pro mě je omezování železniční dopravy a u autobusové bych se nebránil navýšení spojů. Budu též prosazovat, aby kraj zrychlené autobusy v úseku Liberec – Turnov a zpět objednával v jiných časech, než jedou rychlíky Českých drah. Podporuji dotace do rozvoje cykloturistiky a pro sportovní život. Chtěl bych také navázat komunikaci se starosty z Turnovska. Dále se budu snažit využít zákonodárné iniciativy kraje a podpořit tak vznik okresu Turnov, aby se Turnovsko nemuselo dělit na „semilskou“, „libereckou“ a „jabloneckou“ část. Občanům by to usnadnilo dojíždění za úřady.

převzato z www.turnovskovakci.cz

26. 9. 2016

Na semilském náměstí před kinem Jitřenka rozložili svůj petiční stánek v pátek 24. září odpoledne komunisté.

p1130272.jpg p1130274.jpg p1130275.jpg

p1130276.jpg p1130280.jpg p1130278.jpg  

Petiční stánek KSČM Semily nabízel propagační volební materiály, skládačky s volebním programem KSČM v Libereckém kraji, seznamoval občany s kandidáty do Krajského zastupitelstva, nabízel volební Haló noviny a seznamoval občany s kandidáty KSČM do Krajského zastupitelstva. Mnozí zájemci využili možnosti připojit svůj podpis pod petici za referendum o vystoupení ČR z NATO.

p1130264.jpg p1130265.jpg p1130266.jpg

Osobních setkání se semilskými občany se zúčastnili nejen kandidáti ze semilského okresu Věra Picková, Jaroslav Šlechta, Jan Vodháněl, Miroslav Beran a Milan Mašek, ale i kandidáti KSČM z České Lípy František Chot, Václav Větrovec, Jana Branišová a Zbyněk Cincibus.

Příjemné odpoledne na náměstí zpestřilo hudební vystoupení s populárními i lidovými písničkami instrumentalisty p. Miloše Šilhána.

p1130296.jpg p1130304.jpg p1130307.jpg

Na tuto petiční a propagační akci navazovalo i následné předvolební shromáždění ve velkém sále Kulturního centra GOLF. Spolu s kandidáty KSČM se besedy s občany zúčastnil i kandidát za ČSSD pan Jaroslav Podzimek.

                 p1130315.jpg p1130317.jpg

Na závěr předvolebního odpoledne byla uspořádána společenská taneční zábava, na které se o dobrou náladu postarala lomnická hudební skupina Alejmelí.

 

14. 9. 2016

Ve velkém zasedacím sále lomnického zámku se v úterý 13. září konalo další předvolební shromáždění občanů a setkání s kandidáty KSČM do Krajského zastupitelstva Libereckého kraje. V diskusi se představili přítomní kandidáti v čele s dvojkou kandidátky Ing. Milošem Titou a vyjádřili své názory na současné problémy v oblasti dopravy, zdravotnictví, školství, sociálním zabezpečení a dalších tématech, o které se zajímali účastníci tohoto setkání.

p1130254.jpg  p1130252.jpg

                             p1130257.jpg 

 

13. 9. 2016

Další předvolební setkání kandidátů KSČM  s občany se uskutečnilo v pondělí 12. září ve společenském domě hasičů v Turnově – Daliměřicích.

Přítomní účastníci mezi sebou uvítali kandidáty KSČM do Krajského zastupitelstva Libereckého kraje Ing. Miloše Titu, starostu města Ralsko, Pavlínu Novákovou Hrabálkovou, předsedkyni OV KSČM v Jablonci nad Nisou, Kateřinu Klikarovou, administrativní pracovnici soudu v Liberci. Kandidáty z okresu Semily zastupovali PhDr. Věra Picková, Jaroslav Šlechta, Jiří Boudný, Mgr. Miroslav Beran a Oldřich Tomášek.

wp_20160912_15_04_29_pro.jpg  wp_20160912_15_05_22_pro.jpg 

 wp_20160912_16_06_46_pro.jpg  wp_20160912_15_10_06_pro.jpg  wp_20160912_16_08_11_pro.jpg

 

 

4. 9. 2016

Úspěšná prezentace na Kunětické hoře

V sobotu 3. září jsme se zúčastnili tradičního, v pořadí již šestadvacátého, setkání občanů pod Kunětickou horou.

Autobusem, vypraveným Okresním výborem KSČM Semily, přijelo na tuto významnou letošní předvolební akci 27 členů a sympatizantů KSČM a dalších 16 účastníků z Turnovska a Jilemnicka přijelo vlastními osobními auty.

       kopie---p1130102.jpg kopie---p1130107.jpg kopie---p1130109.jpg

Mimořádnému zájmu se těšil náš prezentační, propagační a prodejní stánek, ve kterém jsme návštěvníkům akce nabídli tradiční výrobky z našeho okresu – bavlněné pleny vyráběné nyní firmou LTZ Libštát, kovové hračky z KOVAP Náchod, provozovna v Chuchelně u Semil, vánoční ozdoby z firmy Rautis Poniklá, broušené kameny z Podkozákovska, lomnické suchary, jablečný mošt z Lužan.

Na propagačních panelech jsme na fotografiích prezentovali politické a společenské akce, které OV KSČM uspořádal v letošním roce.

Mnozí návštěvníci stánku měli zájem o koupi stolních kalendářů i tradičních „kravat“ na rok 2017, publikací Doc. RSDr. Jaroslava Štraita, CSc., nebo různých propagačních volebních předmětů a suvenýrů.

      kopie---p1130122.jpg kopie---p1130151.jpg kopie---p1130165.jpg

V příjemném, stinném prostředí stánku byl prostor i k mnoha setkáním a diskusím s přáteli z ostatních okresů libereckého kraje i dalších zúčastněných krajů a okresů,   i s čelnými představiteli a funkcionáři KSČM.

Politického mítinku na hlavním podiu se zúčastnil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip, místopředsedové ÚV KSČM s. Šimůnek , s. Skála a s. Dolejš, předseda poslaneckého klubu KSČM v PS PČR s. Kováčik , poslanec Evropského parlamentu s. Kohlíček, poslanci PČR a mnozí další funkcionáři KSČM.

kopie---p1130140.jpg kopie---p1130134.jpg kopie---p1130141.jpg 

Představili se kandidáti Královéhradeckého a Pardubického kraje do Senátu a vedoucí kandidáti do Krajských zastupitelstev s. Otakar Ruml a Jan Foldyna pozvali před podium všechny přítomné kandidáty KSČM do Krajských zastupitelstev.

kopie---p1130143.jpg kopie---p1130146.jpg

Organizátoři připravili pro všechny návštěvníky bohaté občerstvení a hlavně dobrou náladu, o kterou se postaraly country kapela TOMY z Opočna, Veselá trojka Pavla Kršky a dechová hudba Podkověnka.

Do fotoalba jsme zařadili několik snímků, které dokumentují naši úspěšnou prezentaci pod Kunětickou horou a přibližují atmosféru tohoto setkání občanů.

                                                                                                -jh-

 

 

                 POJEĎTE S NÁMI !

 

0001.jpg

29. 8. 2016

Volební kampaň zahájena

Dnes jsme v okrese Semily zahájili kampaň pro volby do Krajského zastupitelstva Libereckého kraje.

kopie---p1130096.jpg kopie---p1130084.jpg kopie---p1130085.jpg

kopie---p1130088.jpg kopie---p1130087.jpg kopie---p1130093.jpg

V Jilemnici se uskutečnilo první setkání s voliči, kterého se zúčastnili kandidáti do Krajského zastupitelstva za KSČM Ing. Miloš Tita, Pavlína Nováková Hrabálková, PhDr. Věra Picková, Taťjana Nováková, Jaroslav Šlechta, Jiří Boudný a Jiří Deml.

kopie---p1130090.jpg kopie---p1130097.jpg kopie---p1130100.jpg

Hostem setkání byla poslankyně Parlamentu ČR a stínová ministryně zdravotnictví Mgr. Soňa Marková.

                  kopie---p1130095.jpg kopie---p1130078.jpg 

 

 

27. 8. 2016

Pomezní boudy 27. 8. 2016

Tradiční, již 94. mezinárodní proletářský sraz se uskutečnil v Horní Malé Úpě – Pomezních boudách. Mezi pravidelnými účastníky z Německa a Polska nechyběli zástupci českých levicově orientovaných politických, vlasteneckých a antifašistických organizací.

Z našeho semilského okresu se tohoto mezinárodního setkání zúčastnily delegace OV KSČM, Vlasteneckého sdružení antifašistů Semilska, Místní organizace Klubu českého pohraničí z Lomnice nad Popelkou a Místní organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska v Semilech.

kopie---p1130058.jpg kopie---p1130055.jpg

Fotografie z této akce jsme uložili do fotoalba pod názvem „Pomezní boudy 2016“.

 

27. 8. 2016

Setkání v Holanech 26. 8. 2016

V pátek odpoledne 26. srpna 2016 se delegace OV KSČM zúčastnila vzpomínkového setkání v městysi Holany v okrese Česká Lípa.

 wp_20160826_15_28_54_pro.jpg  wp_20160826_15_30_56_pro.jpg

Za účasti zástupců OV KSČM Česká Lípa, OV Českého svazu bojovníků za svobodu, Okresní rady Klubu českého pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody, Levicového klubu žen Zákupy a dalších hostů z libereckého kraje byly položeny kytice k pamětní desce na budově čp. 93, která připomíná významnou událost ze srpna 1938, tímto nápisem:

V TÉTO OBCI BYLA

DNE 28. SRPNA 1938 USPOŘÁDÁNA

PROLETÁŘSKÝMI SPOTŘEBNÍMI DRUŽSTVY

VČELA A VORWARTS

SLAVNOST SBRATŘENÍ,

KDE MANIFESTOVALO

30.000 ČECHŮ A NĚMCŮ

ZA SPOLEČNÝ BOJ PROTI FAŠISMU.

Po pietním aktu následovala beseda v kulturním domě s historikem Mgr. Ladislavem Smejkalem a poslancem Evropského parlamentu Ing. Jaromírem Kohlíčkem, CSc.

14067555_1655078224809178_8172697572453312372_n.jpg 14124416_1845820208979787_2849389065011981997_o.jpg

 

27. 8. 2016

Beseda s delegací SLD Lubaň

Místní organizace Klubu českého pohraničí v Lomnici nad Popelkou hostila ve dnech 25. – 26. srpna 2016 delegaci přátel z polské organizace Sojuz Lewicy Demokratycznej v Lubani.

Přijali jsme pozvání na besedu a výměnu zkušeností z činnosti našich stranických organizací. Setkání s polskými soudruhy a beseda se uskutečnily na rekreační chatě OS ČMS v Troskovicích – Nebákově.

wp_20160826_10_16_59_pro.jpg wp_20160826_11_17_46_pro.jpg

 

23. 8. 2016

Delegace Okresního výboru KSČM Semily se zúčastní pietního vzpomínkového setkání 26. srpna 2016 v Holanech, v okrese Česká Lípa. Srdečně zveme k účasti i další naše členy a sympatizanty.

0001.jpg

21. 8. 2016

Do rubriky "Volby do Zastupitelstva LB kraje" byl vložen nový příspěvek - Volební program KSČM ve volebním období 2016 - 2020 pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje v říjnu 2016.

 

17. 8. 2016

V Haló novinách 16. 8. 2016 byl uveřejněn obsáhlý rozhovor se Stanislavem Mackovíkem, vedoucím kandidátky KSČM pro krajské volby v Libereckém kraji.

Tento článek jsme zařadili do rubriky "Volby do Zastupitelstva LB kraje 2016".

s.-mackovik.jpgV rozhovoru se Stanislavem Mackovíkem zazněla celá řada kritických názorů, ale i podnětných myšlenek z volebního programu komunistů v libereckém kraji. Pro ilustraci vyjímáme několik postřehů:

… právě blížící se krajské volby na podzim 2016 ukážou, zda voličům vyhovuje hodně křiku a málo skutečné práce a schopností.

… čtyři roky populismu Starostů a lží Změny jsou příčinou velmi neutěšeného stavu zdravotnictví v našem regionu. Stále není vypracována koncepce zdravotnictví, i když ji po volbách slibovali. Nyní jsme opět svědky dalších slibů.

… v první řadě bychom vytvořili koncepci zdravotnictví Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že zdravotnictví v našem kraji se potýká s nedostatkem lékařů i nelékařů, to znamená sester a laborantů, máme plán na zvýšení jejich platů, a to v příštím roce o deset procent ve zdravotnických zařízeních, které vlastní nebo zřizuje Liberecký kraj.

… garantujeme faktický růst platů. Nechceme šetřit na lidech, kteří jsou potřeba.

… vytvoříme páteřní síť lůžkových zařízení, zajistíme výstavbu a personální obsazení centrálních příjmů a Emergency v rámci nemocnic, které budou tvořit páteřní síť lůžkových zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. Za důležité považujeme také zvýšení dostupnosti lékařské pohotovostní péče, včetně zubní.

… chceme vytvořit podmínky pro realizaci výstavby nové budovy krajské základny zdravotnické záchranné služby v Liberci.

… jsme rozhodnuti sestavovat jen vyrovnaný rozpočet kraje, projekty chceme realizovat s využitím fondů Evropské unie.

… chceme vypracovat takový systém dopravní obslužnosti, který bude především vyhovovat potřebám občanů.

… chceme zlepšit dostupnost informací pro občany o možnostech řešení v životní nouzi a zvýšit finanční podporu těm, kteří pracují v oblasti využití volného času dětí a mládeže, nebo se seniory a hendikepovanými. Vím, že na čtyři roky je toho dost a dost, ale věřím, že pokud KSČM ve volbách uspěje, podaří se jí svůj program naplnit.

Podrobněji v celém článku v rubrice "Volby do Zastupitelstva LB kraje 2016".

 

15. 8. 2016

Smutná zpráva, která zasáhla všechny příznivce a přátele:

Odešel STATIS PRUSALIS. Díky za všechno, co vykonal pro naši stranu a pro nás pro všechny. Jeho písničky budou dál znít v našich uších a jeho odkaz bude žít dál v našich srdcích. Upřímnou soustrast jeho rodině.

Haló noviny:

Zemřel řecko-český zpěvák a celoživotní komunista Statis Prusalis. Haló noviny o tom informoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje zastupitel KSČM Josef Babka.

»Zemřel náhle v sobotu. Detaily o pohřbu zatím neznáme, vše bude upřesněno v příštích dnech,« řekl Haló novinám Babka.

Epanastatis Prusalis, uměleckým jménem Statis, se narodil 16. listopadu 1948. Pocházel z vesnice Notia v severním Řecku. Jeho otec byl komunistický partyzán, ale on ho nikdy nepoznal, zahynul den před Statisovým narozením. Otcovo přesvědčení se otisklo i do synova jména - Epanastatis znamená v řečtině »revolucionář«.

Jeho matka i s ním prchla z Řecka, které ovládly pravicové síly, a to do Jugoslávie. On byl následně poslán do Československa, které děti řeckých partyzánů tehdy velkoryse přijímalo. Žil poté v dětském domově na zámku v Šilheřovicích. »Od první chvíle jsme cítili tu obrovskou lásku, kterou nás československý národ obklopoval,« řekl o tom později. Když přijeli do Československa jeho dědeček s babičkou, dětský domov opustil a žil s nimi, později i s maminkou v ostravské Porubě.

Absolvoval automobilovou průmyslovku a začal pracovat jako řidič. Lákala ho ovšem hudba. Začal studovat na hudební konzervatoři a poté založil řecko-českou hudební skupinu Atény. K největším hitům kapely patřila píseň Týden končí. V roce 1989 byla kapele zakázána činnost Koncertní a divadelní agenturou Ostrava. Statis však vystupovat nepřestal, pravidelně ho bylo možno vídat na Slavnosti Haló novin či komunistických prvních májích. Komunistické přesvědčení neztratil po celý život. 25 let byl členem Komunistické strany Řecka (KKE), až do konce života pak byl člen KSČM.

Angažoval se i jinak. Jaro 1999 strávil v bombardovaném Bělehradě, vystupoval zde i na koncertech. »Cítil jsem potřebu nějakým způsobem projevit solidaritu s utrpením srbského národa. Srbové sehráli významnou roli v protifašistickém odboji, a tak v podobě toho agresivního bombardování přišla odplata,« řekl tehdy. Podporoval též svého osobního přítele Miloše Zemana při jeho kandidatuře na prezidenta.

Po revoluci opravil v ostravské Porubě zdevastovaný zámek a učinil z něj kulturní centrum. V závěru života se hojně věnoval dokumentární tvorbě. Natočil několik filmů o životě na východním Slovensku.

Kateřina Konečná, poslankyně EP:

Odešel velký člověk s ještě větším srdcem. Zemřel Statis Prusalis. Člověk, který musel kvůli válce opustit své rodné Řecko a který si daleko od domova vybudoval silné renomé. Nikdy nezapomněl na pomoc, která byla Řekům poskytnuta: „Československý stát nám zachránil nejen holé životy, ale dal nám všechno, co jeden člověk ke svému růstu potřebuje. Čechoslováci nezanedbali ani výchovu k našim národním kořenům, věděli jsme, kdo jsme, odkud a proč jsme přišli, proč jsme tady. Ve škole jsme měli tři hodiny denně české vyučování, tři hodiny vyučování řecké. Proto umíme perfektně řecky, známe historii i kulturu naší rodné země. Jeden lidský život je krátký na to, abych za to všechno Čechoslovákům poděkoval,“ řekl v jednom rozhovoru. Sama jsem s ním při kampaních a různých setkáních strávila spoustu času. Bohužel k nám bude promlouvat už jen skrze své písně. Nyní je na nás, abychom jeho poselství, které podle mě dokonale vystihuje tato jeho písnička, uváděli v realitu. Klaním se před jeho památkou a vyjadřuji hlubokou soustrast jeho rodině.

12. 8. 2016

POJEĎTE  S  NÁMI !!!

Okresní výbor KSČM v Semilech pořádá zájezd na setkání občanů pod Kunětickou horou v sobotu 3. září 2016. Odjezd autobusu ze Semil, autobusového nádraží v 8,00 hodin. Odjezd zpět v 15,30 hodin. Příspěvek účastníka na dopravu je ve výši 150,- Kč.

Zájemci, hlaste se na OV KSČM Semily, tel. 481 623 511 nebo 734 430 342.

0001.jpg

 

 

12. 8. 2016

Do Menu byla vložena nová aktuální rubrika "Volby do Zastupitelstva LB kraje 2016". Najdete v ní úplnou kandidátní listinu KSČM pro volby do Krajského zastupitelstva Libereckého kraje, které se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016. 

0001.jpg